Open/Close
Polski

World of Work Trends 2024 Polska

1 minutes read


Szybki rozwój sztucznej inteligencji zmienił sposób, w jaki pracujemy. Zmieniający się krajobraz kulturowy umożliwił zarówno liderom, jak i pracownikom wywieranie znaczącego wpływu na społeczeństwo. Rosnąca świadomość indywidualnej tożsamości i potrzeb w zakresie dobrostanu sprawiła, że włączenie (ang. inclusion) nie podlega żadnym dyskusjom.

​Sukces w tym nowym świecie pracy odniosą organizacje, które będą potrafiły wykorzystać pojawiające się możliwości w sposób świadomy, przemyślany, a przede wszystkim etyczny.

Obserwując i mając stale na uwadze globalne zmiany finansowe, technologiczne i polityczne, w centrum naszej uwagi pozostanie człowiek, jego złożoność i wyjątkowa wartość.

Pięć kluczowych trendów na nadchodzący rok odzwierciedla rosnącą świadomość, że choć sztuczna inteligencja będzie wspierać i optymalizować naszą pracę, prawdziwą przewagę konkurencyjną można znaleźć w kreatywności, pasji i partnerstwie z pracownikami:

Trend 1: Wzmocnienie dzięki AI

Trend 2: Przyszłość zdefiniowana przez Cel

Trend 3: Dialog na rzecz Transformacji

Trend 4: Ewolucja efektywności wellbeingu

Trend 5: Szersze horyzonty DEI

 

Wypełnij formularz i pobierz pełny bezpłatny raport The World of Work Trends 2024.

Table of contents
World of Work Trends 2024 Polska
    
    Topics