Open/Close
Polski
Privacy Policy
Privacy Policy

Oświadczenie o ochronie prywatności

W Top Employers Institute i jej filiach na całym świecie zdajemy sobie sprawę, jak ważne są dla Państwa Wasze dane osobowe i odpowiedzialne obchodzenie się z poufnymi danymi dotyczącymi Państwa organizacji. Z tego względu Top Employers Institute gwarantuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób bezpieczny i z zachowaniem zasad dobrych praktyk.