Open/Close
Polski

„Pozytywny Wpływ”: Czym jest znany trend HR i jak wpływa on na rozwój organizacji

6 minutes read


„Pozytywny wpływ” – Znany trend HR, który inspiruje organizacje do tworzenia własnego celu, czyniąc go wspólnym celem

Mówi się, że motywacja działa, jeśli znasz swoje cele. Czy to prawda?...Świat pracy się zmienia. Jedna z tych zmian wpływających na organizacje i ich pracowników skupia się wokół celu i wpływu. Czym jest cel? Na pewno niczym nowym. Czym na pewno jest – to nieustanną zmienną. W 2023 roku cel i wpływ w olbrzymim stopniu definiują i będą definiować strategie HR.

Na rynku pracy w 2023 r. coraz większy nacisk kładzie się na znaczenie celu dla organizacji. Cel jest motorem napędowym, który nadaje kierunek i znaczenie działaniom organizacji. Zdefiniowanie celu staje się motywatorem i kluczem do sukcesu na dzisiejszym, jakże konkurencyjnym rynku.

Z naszego raportu World of Work Trends 2023 wynika, że organizacje podejmują zobowiązanie do stworzenia deklaracji celu, która nie tylko wyjaśnia, dlaczego organizacja istnieje, ale także w jaki sposób wpływa na otaczającą nas rzeczywistość i do jakiego stopnia reprezentuje wartość dodaną.

Katarzyna Konieczna, Senior HR Audytor w Top Employers Institute Polska komentuje: „Pandemia zmusiła nas do ponownej oceny własnych celów i wartości. Dzięki temu spojrzeliśmy na swoją pracę świeżym okiem. Wielu z nas zadało sobie słynne pytanie Simona Sineka „Why”, czyli dlaczego pracuję w danej organizacji. Na ile cel istnienia oraz wartości, którymi kieruje się moja firma są zbieżne z moimi celami i moimi wartościami? Jak bardzo klarowny i jasny jest ten cel? Bo jeżeli nie wiesz do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy (Seneka Młodszy).”

Być może bardziej interesujące dla organizacji, które podejmują wyzwanie priorytetowego traktowania celów swojej firmy wewnętrznie i zewnętrznie, jest to, w jaki sposób pracownicy przyjmują ten cel. Angażowanie pracowników w cel nie oznacza już tylko angażowania się w cel firmy. Dlatego firmy chcą się upewnić, że cel organizacji jest zgodny z ich indywidualnymi przekonaniami.

Zwiększenie morali poprzez „odwdzięczanie się” energią: CPFL

 

Jaki cel ma promowanie (pozytywnego) wpływu?

Organizacje, które mają jasny cel, nie tylko są w stanie wyróżnić się wśród konkurencji oraz przyciągnąć i zatrzymać talenty, ale także są w stanie wywrzeć pozytywny wpływ na świat. Cel i pozytywny wpływ są ze sobą powiązane, ponieważ silny cel może stanowić siłę napędową wysiłków organizacji na rzecz tworzenia pozytywnych zmian.

W 2023 roku 91% Top Employers na całym świecie zdefiniowało swój cel, a 81% włączyło swój cel do swoich najlepszych praktyk HR. Statystyki te podkreślają zaangażowanie Top Employers i dążenie do celu. Być może bardziej interesujące jest to, jak pracownicy postrzegają związek swojej organizacji z celem, ponieważ zaobserwowaliśmy, że 63% Top Employers zapewnia, że ich pracownicy identyfikują się z celem firmy. Dodatkowo zachęcają swoich pracowników do refleksji nad własnym poczuciem celu i łączenia go z celem firmy.

Zmiana zasad gry w miejscu pracy


Korzyści płynące z popularyzowania celu w miejscu pracy

Wprowadzenie pojęcie celu prowadzi do pytań o to, dlaczego organizacje muszą w ogóle zawracać sobie tym głowę i wkładać w to olbrzymie pokłady energii. Jakie są korzyści z określonego i zrealizowanego celu dla organizacji? Korzyści są kluczowe:


Przyciąganie i zatrzymywanie talentów.

Pracownicy poszukujący nowych możliwości i ci, którzy są zadowoleni ze swoich stanowisk pracy, chcą widzieć siebie w miejscach pracy, w których pracują na więcej sposobów.

Kiedy organizacja ma jasny i przekonujący cel, może pozyskać i zatrzymać najlepsze talenty. Mowa o pracownikach, którzy podzielają te same wartości. Silny cel może również pomóc w stworzeniu poczucia przynależność i zaangażowania wśród pracowników, prowadząc do większej satysfakcji z pracy, a co za tym idzie, mniejszej rotacji.


Stworzenie pozytywnego wpływu.

Jasny cel może pomóc organizacji wywrzeć pozytywny wpływ na otaczające ją środowisko pracy. Ten wpływ widzimy już w organizacjach dostosowujących swoje działania do wyższego celu. W ten sposób firma może przyczynić się do rozwiązania niektórych z najważniejszych wyzwań na świecie. Organizacje skoncentrowane na celu mogą inspirować i wzmacniać lojalność, zaangażowanie i potencjał swoich pracowników, klientów i partnerów. To właśnie oni będą mieć pozytywny wpływ na procesy, które zmieniają świat.


Stymulowanie wzrostu i innowacji.

Kiedy organizacja ma cel, wytacza tym samym kierunek skoncentrowany na innowacjach i rozwoju. Dostosowując wszystkie działania do celu organizacji firmy mogą identyfikować nowe możliwości i opracowywać produkty i usługi, które lepiej służą ich klientom. Firmy skupione na celu są również bardziej zwinne i elastyczne, zdolne do szybkiego zwrotu, gdy zmieniają się warunki rynkowe.

 

Wyróżnianie się na tle konkurencji.

Na zatłoczonym rynku firma może mieć trudności z wyróżnieniem się. Jednak jasny cel może pomóc wyróżnić organizację wśród jej konkurentów. Kiedy klienci i partnerzy widzą, że organizacja jest zaangażowana w osiąganie wyższych celów, może stworzyć silną więź emocjonalną, która wyróżni ją od konkurencji.

 

Kultywowanie kultury odpowiedzialności.

Organizacja, która ma jasny i zdefiniowany cel, jest bardziej skłonna do odpowiedzialnego działania. Może obejmować takie działania, jak zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, sprawiedliwe traktowanie pracowników i przyczynianie się do rozwoju społeczności lokalnej. Cel może pomóc w rozwijaniu kultury odpowiedzialności w organizacji zapewniając, że koncentruje się ona na wywieraniu pozytywnego wpływu we wszystkich swoich działaniach.

 

Budowanie zaufania i lojalności.

Jasny cel może pomóc w budowaniu zaufania i lojalności wśród pracowników i partnerów biznesowych. Kiedy organizacja jest przejrzysta w kwestii swoich wartości i celów, może stworzyć poczucie autentyczności i wiarygodności, które sprzyja zaufaniu. Firmy zorientowane na cel są również bardziej skłonne do angażowania się w społecznie odpowiedzialne praktyki (ang. Corporate Social Responsibility (CSR)), które mogą w następstwie budować zaufanie i lojalność zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

 

5 sposobów HR na wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju

 

Jak pielęgnować wspólne poczucie celu w organizacji

Silny cel może przyciągać i zatrzymywać talenty, odróżniać się od konkurencji, stymulować innowację i wzrost, budować zaufanie i lojalność oraz wywierać pozytywny wpływ. Ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy istnieje wspólne poczucie celu. Pracownicy muszą poczuć, że cel ich organizacji jest również ich celem – czymś, w co wierzą i za czym pójdą.

Według badań przeprowadzonych przez McKinsey, pracownicy, którzy twierdzili, że żyją swoim celem w miejscu pracy, mieli pięciokrotnie wyższy poziom dobrego samopoczucia niż ci, którzy tego nie robili. Czterokrotnie częściej wykazywali większe zaangażowanie. Te same badania pokazują, jak ważny jest cel pracy, ponieważ 70% pracowników twierdzi, że praca określa ich poczucie celu.

 

Znaczenie wspólnego celu jest niezaprzeczalne. Podstawowymi zamierzeniami celu, które należy osiągnąć obejmują:

 • Angażowanie pracowników w podróż i historię celu. Organizacje i ich liderzy mogą to zrobić, pomagając pracownikom rozpoznać co jest dla nich ważne, a następnie zachęcić ich do połączenia tego z celem firmy. Niezależnie od tego, czy odbywa się to poprzez warsztaty, spotkania zespołu czy sesje edukacyjne. Istnieje kilka sposobów, na to, jak organizacje mogą zmobilizować swoich pracowników, aby stali się aktywną częścią konstruowania celu organizacji.
 • Dostosowanie przywództwa do celów firmy. Organizacje muszą aktywnie angażować liderów w cały proces (zwłaszcza gdy zaczynają angażować innych pracowników), ponieważ stają się oni twarzą celu organizacji.
 • Zawarcie celu w codziennej pracy pracowników. Aby stworzyć wspólne poczucie celu, musi ono być zawarte w codziennym doświadczeniu pracownika w jego organizacji, a nie tylko w uroczystych lub wyjątkowych przypadkach.
 • Zobowiązanie się do długoterminowej strategii wokół celu. Wstępne wdrożenie, choć ważne, jest tylko częścią długoterminowej strategii, którą organizacje będą musiały wykorzystać, aby dobrze zdefiniowany cel stał się rzeczywistym celem.

Obejmuje to:

 • Wyjaśnienie oczekiwań.
 • Łączenie pracy wszystkich z większym celem.
 • Przyjmowanie informacji zwrotnych.

Ustalenie wspólnego celu jest niezbędne dla organizacji, które chcą zaangażować swoich pracowników i odnieść sukces w 2023 roku. Wspólny cel może pomóc w rozwijaniu poczucia przynależności i pracy zespołowej, dostosowaniu indywidualnych celów do celów organizacji, zapewnieniu jasności kierunku, stworzeniu kultury odpowiedzialności oraz przyciągnięciu i zatrzymaniu najlepszych talentów.

Pracownicy, którzy czują się związani z celem organizacji są bardziej zaangażowani i zmotywowani w swojej pracy. Może to prowadzić do lepszych wyników dla organizacji przy jednoczesnym zaspokojeniu indywidualnych potrzeb każdego pracownika.

 

Table of contents
„Pozytywny Wpływ”: Czym jest znany trend HR i jak wpływa on na rozwój organizacji
  

  Become recognised for your excellent employee conditions.

  Topics