Open/Close
Polski

W 2023 roku liderzy opanowują umiejętności aktywnego słuchania w swoich firmach

6 minutes read


Liderze! Zbuduj zaangażowany zespół. Poznaj skuteczne sposoby aktywnego słuchania

 

W 2023 roku liderzy będą zmuszeni inwestować w rozwijanie swoich umiejętności słuchania oraz ciągłego „trzymania ręki na pulsie” w swojej organizacji. W świecie, w którym komunikacja może odbywać się niemal o każdej porze dnia i z dowolnego miejsca na świecie, ważne jest, aby liderzy nauczyli się świadomie słuchać nie tylko zewnętrznych potrzeb organizacji, ale także jej potrzeb wewnętrznych.

 

Menedżerowie wyższego szczebla potraktują słuchanie w tym i kolejnych latach jako priorytet, w tym zawarte będzie uważne słuchanie sygnałów zmieniającego się otoczenia, aby móc obmyśleć (strategicznie i elastycznie) potrzeby organizacji w zakresie rozwijania talentów i kultury przywództwa. Przywódcy będą także pamiętać o wdrożeniu polityki personalnej ukierunkowanej na ciągłe i celowe słuchanie pracowników.

 

Ścisłe łączenie liderów z ich zespołami przygotowuje w ten sposób środowisko wewnętrzne do skutecznego reagowania na wyzwania. Toruje również drogę do emocjonalnego zaangażowania pracowników, niezbędnego do tworzenia strategii biznesowych w czasach zmian.

 

Katarzyna Konieczna, Senior HR Audytor TEI: „Słowa, słowa, słowa.... setki, tysiące słów, które docierają do nas codziennie. Część z nich puszczamy mimo uszu, zagłębiając się we własnych myślach, emocjach, planowaniu kolejnych działań? Ile razy zdarzyło Ci się podczas rozmowy sprawdzać coś w telefonie? Lub gdy prowadzisz konwersację przez telefon lub np. na Teams odpowiadać na emaile? Słuchając mnie uważnie, prawdziwie, przekazujesz mi wiadomość: Widzę Cię, szanuję.  A to jest jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Umiejętność uważnego słuchania jest podstawą dobrych relacji, zarówno prywatnych, jak i zawodowych.”

 

W ten sposób liderzy wyższego szczebla mogą zapewnić zarówno krótkoterminową adaptację organizacji, jak i jej długoterminowy dobrobyt. Krótko mówiąc, „Przywództwo, które słucha bicia serca” organizacji jest głównym obszarem zainteresowania w 2023 roku w naszym raporcie World of Work Trends 2023. Również w tym artykule omówimy, w jaki sposób liderzy mogą wykorzystać ten trend w dużych i małych organizacjach.

 

Co kryje się w “głębi duszy” HRD (Human Resources Development)... Analiza HR

 

Kluczowe powody, dla których „słuchanie bicia serca” organizacji jest ważne dla liderów HR na rynku pracy w 2023 roku

 

Zdolność organizacji do słuchania zależy od skutecznej strategii słuchania pracowników, co powinno być umiejętnością jej poszczególnych liderów. Potrzeba rozwijania tej umiejętności przez firmy w całej organizacji jest w dzisiejszych czasach kluczowa. Dlaczego? Ponieważ potrzeby pracowników stają się coraz bardziej złożone.

 

Korzyści, jakie płyną z umiejętnego słuchania pracowników:

 

 • Większe zaufanie i szacunek w całej organizacji.

 

W wielu organizacjach różnej wielkości można zaobserwować, że liderzy, którzy poświęcają czas na słuchanie swoich pracowników, są bardziej cenieni, a co za tym idzie, pracownicy są bardziej chętni do wzięcia pod uwagę ich opinii oraz rozważenia ich pomysłów. Może się to wydawać tylko drobnym gestem. Ale może to również w znacznym stopniu przyczynić się do budowania zaufania i szacunku między liderami a ich zespołami. Zaufanie, które jest budowane dla tych zespołów, pomoże w długoterminowym zaangażowaniu w komunikację ze strony kierownictwa i pracowników.

 

 • Zwiększone zaangażowanie pracowników.

 

Kiedy pracownicy czują, że ich głos jest ważny, stają się bardziej skłonni do angażowania i inwestowania w swoją pracę. Przez ostatnie lata wykazano, że może to prowadzić do wyższego poziomu produktywności i satysfakcji z pracy. Pracownicy, którzy czują się zaangażowani w pracę w swojej organizacji, z większym prawdopodobieństwem zobaczą ścieżkę rozwoju dla siebie w firmie. A to pozwoli firmom wspierać utalentowanych pracowników przez cały okres ich kariery.

 

 • Lepsze podejmowanie decyzji

 

Organizacje, które wsłuchują się w punkt widzenia innych zobaczą, że liderzy będą w stanie lepiej zrozumieć sytuację. Prowadzi to do podejmowania bardziej świadomych decyzji i lepszych wyników dla organizacji i samych pracowników.

 

 • Promowanie kreatywności i innowacyjnego myślenia na rynku pracy

 

Liderzy, którzy słuchają i kultywują środowisko, które zachęca pracowników do dzielenia się pomysłami i opiniami, umożliwia liderom tworzenie kultury innowacji w organizacji. Może to prowadzić do nowych i kreatywnych rozwiązań, jak i interesujących wyzwań biznesowych.

 

Jest to szczególnie zauważalne u liderów, którzy wsłuchują się w „bicie serca” organizacji, ponieważ nie tylko dostrajają się do tradycyjnej komunikacji potrzebnej w biznesie, ale patrzą dalej: tworzą „most”, który sprzyja wyjątkowemu i nowoczesnemu podejściu do kreatywności, które nie ogranicza się do sformalizowanych sesji burzy mózgów. Ich słuchanie tworzy bardziej elastyczne środowisko, które zachęca do nowego sposobu postrzegania rzeczywistości na rynku pracy.

 

10 powodów, dla których kultura w miejscu pracy jest ważna

 

Co liderzy mogą zrobić, aby stać się lepszymi słuchaczami w działach HR?

 

Koncept lidera słuchającego potrzeb organizacji i pracowników nie jest nowy. Podczas gdy trendy nieustannie wskazują na korzyści płynące z tej komunikacji, wielu z nas w dalszym ciągu nie wie, w jaki sposób menedżerowie mogą stać się lepszymi liderami. Może to wynikać z wielu tradycyjnych przekonań dotyczących „słuchających liderów”, którzy ignorują aspekty emocjonalne.

 

Katarzyna Konieczna komentuje: „Po to mamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy dwa razy tyle słuchali, co mówili”. Słowa Epikteta z Hierapolis, filozofa rzymskiego, wypowiedziane na początku naszej ery, nabierają coraz większego znaczenia. Poza tym warto pamiętać, że mówiąc coś, w większości przypadków powtarzamy to, co już wiemy, słuchając zaś – mamy szansę dowiedzieć się czegoś nowego.”

 

Istnieje więź emocjonalna, która łączy słuchanie ze skutecznością. Zasadniczo słuchająca organizacja stworzy bliższy związek z pracownikami. A to będzie sprzyjać zaangażowaniu potrzebnemu do szybkiego i skutecznego działania w obliczu wyzwań, przed którymi bez wątpienia stanie organizacja.

 

W jaki sposób organizacje i ich działy HR mogą wspierać nowego rodzaju słuchającego lidera:

 

 • Rozwijanie i szkolenie liderów pod kątem emocjonalnego słuchania. Może nie być to oczywiste, dlaczego istnieje potrzeba słuchania w sposób emocjonalny w pracy, ale dzięki szczerym dyskusjom z liderami można pokazać, w jaki sposób słuchająca organizacja stworzy bliższą więź z pracownikami. W ten sposób wspieramy zaangażowanie potrzebne do szybkiego i skutecznego działania w obliczu wyzwań, przed którymi organizacja staje każdego dnia.

 

 • Aby skutecznie zaangażować liderów w nowy sposób myślenia, ważne jest pokazanie, w jaki sposób słuchanie łączy model przywództwa z programami rozwojowymi i ogólną strategią biznesową. Prezentacja tego powiązania gwarantuje, że organizacja ma odpowiednie zdolności przywódcze zarówno teraz, jak i w przyszłości.

 

 • Liderzy muszą być otwarci na informacje zwrotne i regularną ocenę tego, jak słuchają swojej organizacji. Oczywiście ważne jest, aby liderzy rozwijali umiejętności słuchania, ale aby utrzymać ten rozwój, muszą być otwarci na otrzymywanie informacji zwrotnych na temat ich postępu. Organizacje muszą z kolei zachęcać liderów do otrzymywania informacji zwrotnych od swoich zespołów na temat ich wyników jako przywódców oraz zapewniać zasoby i wskazówki, które pomogą im zbudować pewność siebie i umożliwić im rozwój jako lidera.

 

Kultywowanie kultury, która pozwala liderom być skutecznymi przywódcami, wymaga bardziej złożonej strategii. Połączenie źródeł i form zachowań organizacyjnych z prostszymi wskazówkami dotyczącymi słuchania jest kluczem do poprawy umiejętności słuchania liderów. Niektóre z tych wskazówek obejmują:

 

 • Obecność.
 • Zadawanie otwartych pytań.
 • Ciekawość i empatyczność.
 • Refleksja nad tym, co usłyszeliśmy.
 • Kontynuacja kontaktu.

 

Ta rada może wydawać się prostsza niż niektóre inne rozważania, które poruszyliśmy w tym artykule, natomiast nie można jej lekceważyć. Stworzenie słuchającego lidera nie jest rozwiązaniem ad hoc, ale raczej długoterminowym zobowiązaniem, które organizacje muszą podjąć.

 

Jak dyrektorzy HR mogą pomóc w rozwoju poprzez naukę

 

Skuteczne sposoby słuchania przez liderów — przemyślenia końcowe dla ekspertów HR

 

Słuchanie jest podstawową umiejętnością liderów w 2023 roku. Koniec z wymówkami! Konieczne jest zaangażowanie w słuchanie, aby zaspokoić potrzeby obecnych i przyszłych pracowników. Liderzy mogą osiągnąć sukces poprzez aktywne słuchanie otaczających ich ludzi. Uwzględniając zoptymalizowane umiejętności słuchania w swojej strategii, liderzy mogą pomóc swoim organizacjom odnieść sukces w nieustannie zmieniającym się środowisku biznesowym.

Table of contents
W 2023 roku liderzy opanowują umiejętności aktywnego słuchania w swoich firmach
  

  Become recognised for your excellent employee conditions.

  Topics