Open/Close
Polski

Jak zdobyć certyfikację

Jak zdobyć certyfikację down arrow

Pierwszym krokiem na drodze do zdobycia certyfikacji Top Employer jest spełnienie formalnych wymogów wejścia do Programu. Kolejnym krokiem jest wypełnienie Kwestionariusza Najlepszych Praktyk HR, a następnie weryfikacja praktyk podczas audytu. Organizacja otrzymuje również cenną, kompleksową informację zwrotną na temat stosowanych rozwiązań HR oraz ma możliwość porównania ich z działaniami stosowanymi przez inne certyfikowane firmy.

Skontaktuj się z nami

Survey

We ask the right questions. 

The HR Best Practices Survey looks at people practices based on 6 domains which cover key HR themes: Steer, Shape, Attract, Develop, Engage, Unite. To be eligible for participation, your organisation must have at least 250 local or 2 500 international employees, as well as advanced, formalised HR practices.

Survey

Weryfikacja

Potwierdzenie danych

Nasz proces oceny jest dokładny i precyzyjny, dzięki czemu weryfikacja odpowiedzi z Kwestionariusza Najlepszych Praktyk HR przeprowadzana jest obiektywnie oraz uczciwie.

  • Weryfikacja udzielonych odpowiedzi oraz dodatkowych dokumentów.
  • Przegląd wyników.
  • Niezależny audyt zewnętrzny procesu certyfikacji.
  • Obiektywna punktacja oparta na wynikach końcowych.

 

Weryfikacja

Certyfikacja

Zasłużona nagroda

Twoja organizacja dołączy do ponad 1 600 najlepszych firm na całym świecie, które są dumne z posiadania znaku certyfikacji.

Jeśli Twoja organizacja posiada certyfikat Top Employer w kilku krajach, Twoje lokalne jednostki mogą się kwalifikować do certyfikacji na poziomie regionalnym lub nawet globalnym, oprócz certyfikacji jako Top Employers w Twoim kraju. Certyfikacje regionalne oraz globalne to dodatkowe uznanie dla pracodawców skoncentrowanych na ciągłym doskonaleniu warunków pracy w całej organizacji.

  

Certyfikacja

Informacja zwrotna

Czerpanie wiedzy z informacji zwrotnej kluczem do doskonałości

Informacje benchmarkowe pozwalają zrozumieć, w jakim miejscu jest Twoja organizacja, pod względem zaawansowania praktyk HR oraz jak Twój wynik wygląda na tle wyników pozostałych certyfikowanych pracodawców.

  • Raporty feedbackowe
  • Dostęp do informacji w Kwestionariuszu Najlepszych Praktyk HR oraz innych Raportów.
Informacja zwrotna