Open/Close
Polski
Privacy Policy
Privacy Policy

Oświadczenie o ochronie prywatności

W Top Employers Institute i jej filiach na całym świecie zdajemy sobie sprawę, jak ważne są dla Państwa Wasze dane osobowe i odpowiedzialne obchodzenie się z poufnymi danymi dotyczącymi Państwa organizacji. Z tego względu Top Employers Institute gwarantuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób bezpieczny i z zachowaniem zasad dobrych praktyk.


Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje dotyczące charakteru, wykorzystania i udostępniania gromadzonych przez nas danych. Zawiera również informacje dotyczące Państwa praw i danych osób kontaktowych w razie dalszych pytań. 

Korzystając z (mobilnej) strony internetowej www.top-employers.com, portalu Top Employers i/lub innych produktów i usług Top Employers Institute, wyrażacie Państwo zgodę na warunki zawarte w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje we wszystkich naszych filiach, ponieważ Top Employers Institute stosuje zharmonizowaną politykę prywatności i dobrych praktyk. 

Top Employers Institute zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Oświadczeniu o ochronie prywatności w dowolnym momencie, bez konieczności zawiadomienia. Obowiązujący tekst oświadczenia znajduje się na stronie firmy Top Employers Institute - www.top-employers.com. 

*** 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI (MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO PROCEDURY UZYSKANIA CERTYFIKATU TOP EMPLOYERS) 

W trakcie procedury certyfikacyjnej Top Employers uczestnicy programów certyfikacji Top Employers zostaną poproszeni o udokumentowanie udostępnionych przez nich informacji. W celu zagwarantowania poufności danych poszczególnych pracowników, Top Employers Institute przyjmuje wyłącznie zanonimizowane dane. Firma Top Employers Institute nie będzie żądać dokumentów, zawierających dane osobowe (dane, które można przypisać konkretnej osobie). Jeżeli natrafimy na takie dane, dokument je zawierający zostanie zniszczony przez Top Employers bez uprzedniego porozumienia z uczestnikiem. Odpowiedzialność wynikająca z udostępnienia takiego dokumentu i związane z tym konsekwencje leżą po stronie uczestnika. 

*** 

Zbieramy następujące dane
Top Employers Institute może zbierać i na różne sposoby przetwarzać następujące dane:

 • Identyfikacja i dane kontaktowe: nazwisko, imię, adres (firmowy/prywatny), kraj, adres e-mail (firmowy/prywatny), numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego (firmowy/prywatny), data urodzenia, płeć; 
 • Dane logowania powiązane z kontem użytkownika: nazwa (użytkownika), adres e-mail, hasło, pytanie pomocnicze i odpowiedź, czas logowania;  
 • Informacje dotyczące produktów i/lub usług, które chcecie Państwo zamówić, zainteresowań, preferencji, które udostępniacie Państwo korzystając z naszych stron (mobilnych), Top Employers Portal; 
 • Informacje finansowe (w przypadku zamówień internetowych): numer rachunku bankowego, kod BIC, nazwisko właściciela rachunku; 
 • Pozostałe dane i treści, które wymieniacie Państwo, komunikujecie i udostępniacie za pośrednictwem produktów Top Employers Institute, (mobilnych) stron, aplikacji, portalu w formie tekstu, plików graficznych i dźwiękowych. 

Jeżeli udostępnicie Państwo Top Employers Institute dane osobowe, których nie żądaliśmy i które nie są wymagane, usuniemy je niezwłocznie. 

Dane osobowe utworzone przez Top Employers Institute 

Uczestnicząc Top Employers Certification Dinner (uroczystości z okazji przyznania certyfikatów) lub wydarzeniu organizowanemu przez Top Employers Institute, udzielacie Państwo Top Employers Institute zgodę na wykorzystanie zdjęć, zrobionych w trakcie takiego wydarzenia, na stronie Top Employers Institute www.top-employers.com i/lub za pośrednictwem innych mediów, wyłącznie do celów promocyjnych/marketingowych w zakresie usług świadczonych przez Top Employers Institute. 

Informacje, które udostępniacie Państwo podczas korzystania z naszej (mobilnej) strony i portalu Top Employers Portal. 

Podczas korzystania ze strony (mobilnej) www.top-employers.com lub portalu Top Employers, należącego do Top Employers Institute, możemy przetwarzać następujące dane: odwiedzane strony i wyszukiwania za pomocą plików cookie (https://www.top-employers.com/en/cookie-policy/), dane, które wprowadzacie Państwo ręcznie na stronie www.top-employers.com, portalu Top Employers Portal oraz pozostałe dane, które udostępniliście Państwo Top Employers Institute (takie jak dane dotyczące lokalizacji).  

W celu optymalizacji doświadczenia naszych użytkowników i dokładnego zrozumienia ich potrzeb, strona internetowa Top Employers Institute - www.top-employers.com korzysta z narzędzia Hotjar (https://www.hotjar.com/). Hotjar to usługa korzystająca z plików cookie i innych technologii w celu gromadzenia danych dotyczących zachowania naszych użytkowników (np. liczba odwiedzin, czas spędzony na stronie, kliknięcia poszczególnych linków, kliknięcia myszy itp.) i używanych przez nich urządzeń (adres IP urządzenia (uchwycony i zapisany w zanonimizowanej formie), rozmiar ekranu urządzenia, typ urządzenia (identyfikator urządzenia), dane wyszukiwarki, lokalizacja geograficzna (tylko kraj), używana wersja językowa strony). Hotjar zapisuje powyższe dane pod spseudonimizowanym profilem użytkownika. Hotjar i Top Employers Institute nigdy nie wykorzystują tych danych w celu identyfikacji konkretnego użytkownika lub dopasowania tych danych do pozostałych danych dotyczących konkretnego użytkownika. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy zapoznać się z Polityką Prywatności Hotjar pod adresem (https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy). 

Możecie Państwo przerwać tworzenie konta użytkownika, gromadzenie danych dotyczących użytkowania naszej strony i śledzenie plików cookie na innych stronach przez Hotjar, klikając link (https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out). 

Dane z innych źródeł 

Top Employers Institute może również gromadzić i przetwarzać dane pochodzące z innych źródeł poprzez zakup lub najem bazy danych od podmiotów specjalizujących się w takich usługach, partnerów Top Employers Institute, publicznych źródeł danych, portali społecznościowych etc. Warunki korzystania z usług tych podmiotów będą mieć zastosowanie do korzystania z portali społecznościowych zarówno przez Państwa, jak i Top Employers Institute. 

Na stronie Top Employers Institute znajdują się linki do innych stron internetowych. Strony te mogą należeć do podmiotów niezależnych od Top Employers Institute, a co za tym idzie, prowadzić inną politykę prywatności. Top Employers Institute zaleca zapoznanie się z polityką prywatności tych podmiotów, ponieważ nie ponosi odpowiedzialności za treści stron internetowych będących własnością osób trzecich. 

Przetwarzamy następujące dane osobowe
Gromadzimy dane osobowe i inne informacje podczas dokonywania przezPaństwa zakupu, korzystania z naszej strony, rejestracji, udziału w kampanii i pozostałych interakcjach z naszą firmą. 

Top Employers Institute gromadzi dane osobowe w następujących celach: 

 • sporządzenie i wykonanie umowy z użytkownikiem (np. zakończenie subskrypcji, zamówienia produktów i/lub usług, utworzenie konta użytkownika), fakturowanie, monitorowanie i przetwarzanie za pośrednictwem lub bez pośrednictwa osób trzecich; 
 • umożliwienie wymiany, tworzenia i usuwania określonych informacji i/lub kontaktowania się z innymi użytkownikami za pośrednictwem stron (mobilnych), aplikacji; 
 • ciągłe ulepszanie, konserwacja i optymalizacja naszych produktów, usług, (mobilnej) strony internetowej www.top-employers.com, portalu Top Employers Portal, ich bezpieczeństwa, jak również optymalizacja strategii ogólnych, komercyjnych i marketingowych Top Employers Institute; 
 • personalizacja produktów i/lub usług i usługi wsparcia, informacje dla użytkowników, wiadomości serwisowe i pozostałe powiązane wiadomości (elektroniczne);  
 • ukierunkowane i optymalnie dostosowane do potrzeb użytkownika ogłoszenia, biuletyn i inne informacje. W tym celu Top Employers Institute może zapisywać Państwa preferencje i zainteresowania na indywidualnym profilu; 
 • zgodność z przepisami mającymi zastosowanie do działalności Top Employers Institute w najszerszym rozumieniu; 
 • inne szczególne cele, do których poprosimy o oddzielną zgodę. 

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Top Employers Institute nie będzie udostępniać, sprzedawać, wynajmować ani dzierżawić Państwa danych osobowych stronom trzecim, poza wyjątkami określonymi poniżej.  

Nasza strona www.top-employers.com używa plików cookie. Pliki cookie to cząstki danych wysyłane przez stronę internetową na dysk urządzenia odwiedzającego. Pliki cookie nie uruchamiają programów ani nie instalują wirusów na Państwa komputerze. Wchodząc na stronę www.top-employers.com, wyrażacie Państwo zgodę na instalację plików cookie na Państwa urządzeniu. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na używanie plików cookie, Top Employers Institute nie będzie w stanie zagwarantować optymalnego doświadczenia użytkownika. Top Employers Institute może również korzystać z plików cookie osób trzecich do celów użytkowych lub marketingowych. Używanie plików cookie jest powszechne i zapewnia korzyści użytkownikom Internetu. Dalsze informacje znajdują się Polityce Plików Cookie Top Employers Institute. 

Top Employers Institute może udostępniać dane osobowe swoim filiom na całym świecie. 

Możemy również udostępniać dane osobowe naszym partnerom, dostawcom lub pozostałym pracownikom Top Employers Institute, jeżeli jest to konieczne w celu tworzenia, wykonania, używania, gromadzenia, dostępu lub przetwarzania związanego z produktami, usługami, (mobilną) stroną internetową, portalem Top Employers Portal. Z ww. partnerami, dostawcami i przedstawicielami zawarto umowy, które ograniczają wykorzystanie Państwa danych osobowych i gwarantują i skuteczną ochronę. 

Nasi partnerzy, dostawcy i przedstawiciele mogą używać Państwa danych osobowych w celu przesyłania Państwu ofert, biuletynów i innych informacji handlowych wyłącznie w przypadku, gdy wyrazili Państwo na to oddzielną zgodę. Jeżeli nie chcą Państwo już otrzymywać ww. korespondencji, prosimy skontaktować się z ww. osobami trzecimi w celu cofnięcia zgody na wykorzystanie danych osobowych. 

Państwa dane osobowe będą udostępnianie zgodnie z postanowieniami niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności i/lub w przypadku, gdy jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów.  W rzadkich przypadkach Top Employers Institute może mieć obowiązek udostępnienia Państwa danych osobowych w wyniku nakazu sądowego lub bezwzględnie obowiązujących przepisów. Firma Top Employers Institute dołoży wszelkich starań, aby poinformować Państwa z wyprzedzeniem o podjęciu takich środków, chyba że podlega to ograniczeniom prawnym. 

Jeżeli Państwa zgoda jest wymagana na mocy przepisów lub uznamy, że uzyskanie Państwa zgody jest zasadne ze względu na dane okoliczności, zawsze przez udostępnieniem Państwa danych osobowych do kraju, znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, spytamy Państwa o zgodę. 

Nie mają Państwo obowiązku udostępnienia swoich danych Top Employers Institute ani udzielenia zgody na ich przetwarzanie. W niektórych przypadkach udostępnienie danych osobowych (takich jak nazwisko, adres, e-mail itp.) Top Employers Institute będzie konieczne, aby umożliwić świadczenie usług i zapewnić zgodność z przepisami prawnymi. 

Dane osobowe mogą być udostępniane osobom trzecim w zanonimizowanej formie. W takim przypadku identyfikacja Państwa osoby na podstawie zanonimizowanych danych nie będzie możliwa. 

Państwaprawa 

Podczas korzystania z naszej strony i udostępniając nam swoje dane osobowe przysługują Państwu prawa określone na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych przepisów prawnych. Zależnie od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych mogą przysługiwać Państwu następujące prawa: 

 • Prawo do uzyskania informacji 
  Prawo do uzyskania informacji odnośnie gromadzonych przez nas danych na Państwa temat i sposobu ich przetwarzania. 
 • Prawo dostępu 
  Prawo do uzyskania potwierdzenia, że Państwa dane osobowe są przetwarzane i do dostępu do nich. 
 • Prawo do sprostowania danych 
  Prawo do żądania sprostowania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy są one niedokładne lub niekompletne. 
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) 
  Prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli przekonujące powody do dalszego ich przetwarzania ustały. 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania 
  Prawo do "zablokowania" lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku ograniczenia przetwarzania możemy nadal przechowywać Państwa dane, ale nie możemy ich dłużej przetwarzać. 
 • Prawo do przenoszenia danych 
  Prawo do żądania udostępnienia przez nas zgromadzonych danych osobowych na Państwa temat w celu własnego użytku. Udostępnimy Państwu dane w ciągu 30 dni od otrzymania żądania. W celu uzyskania dostępu do danych osobowych prosimy o kontakt się z nami, używając danych znajdujących się na końcu niniejszego Oświadczenia. 
 • Prawo do sprzeciwu 
  Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych z następujących powodów: 
 • Przetwarzanie wynikało z uzasadnionych interesów lub realizacji zadania leżącego w interesie publicznym lub wynikającego ze sprawowania władzy publicznej (w tym profilowanie); 
 • Marketing bezpośredni (w tym profilowanie); 
 • Przetwarzanie w celach naukowych i statystycznych oraz; 
 • Prawa w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania. 
 • Prawa w zakresie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania. 
  Prawo odmowy podlegania decyzjom podejmowanym w toku w pełni zautomatyzowanych procesów, w tym profilowania, co może stanowić podstawę konsekwencji prawnych lub w inny podobny sposób wpływać na Państwa osobę.  
 • Prawo do złożenia skargi 
  Prawo do złożenia skargi do organów nadzoru w przypadku, gdy Państwa dane były przetwarzane niezgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Jeżeli organy nadzoru nie rozpatrzą skargi w należyty sposób, macie Państwo prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem. 

Bezpieczeństwo informacji

W celu zapewnienia największego bezpieczeństwa Państwa danych, Top Employers Institute podejmuje wszelkie możliwe środki i postępuje zgodnie z dobrymi praktykami, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, ujawnieniu, nieautoryzowanemu dostępowi i modyfikacji tych danych. Zarówno na poziomie technicznym, jak i organizacyjnym, podejmowanie są środki mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. 

Szczegóły płatności chronione są za pomocą standardowej technologii szyfrowania powszechnie stosowanej do ochrony wrażliwych danych finansowych. 

Przechowywanie danych 

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak są one nam potrzebne do celów prawnych, marketingowych i/lub handlowych. Ww. dane mogą być przechowywane w formie elektronicznej, papierowej lub kombinacji tych obu. Z chwilą gdy Państwa dane nie będą dłużej potrzebne, zniszczymy je w najszybszym możliwym terminie. 

W przypadku dodatkowych pytań z zakresu bezpieczeństwa danych, prosimy o kontakt. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. 

Nasze kontaktowe

Top Employers Institute 
Amstelplein 36 
Mondriaan Tower, 17 piętro 
1096 BC AMSTERDAM 
Królestwo Niderlandów 
E: gdpr@top-employers.com 
T: +31 (0)20 262 99 15 
 
W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami w celu: 

 • Zażądania dostępu do informacji, które Top Employers Institute posiada na Państwa temat. 
 • Sprostowania informacji, które Top Employers Institute posiada na Państwa temat. 
 • Usuniecia informacji, które Top Employers Institute posiada na Państwa temat. 

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie gromadzenia i przechowywania danych przez Top Employers Institute, prosimy o kontakt. 

Updated: 20 May 2020