Open/Close
Nederlands

Uiteindelijk hebben we allemaal het doel een top employer te zijn voor onze medewerkers

2 minutes read
Een interview met Dura Vermeer, Top Employer van de Maand Nederland


Wat zijn je belangrijkste HR-prioriteiten voor 2023 en waarom?

Dura Vermeer wil haar koploperspositie behouden in de branche. Daar heb je de beste mensen voor nodig, met een afspiegeling van de maatschappij: (gender)divers, inclusief en met verschillende culturele achtergronden. Omdat we geloven in de kracht van deze mix. Onze HR-prioriteit is tweeërlei. Enerzijds het behoud van mensen door te investeren in een cultuur, in processen en een (sociaal) veilige werkomgeving, waarin alle medewerkers tot hun volledige recht en potentieel komen en zichzelf kunnen zijn. Anderzijds het werven van nieuwe medewerkers om het groot aantal vacatures te vervullen. Aangezien de concurrentie groot is, ligt bij werving de focus op ons onderscheidend vermogen (uitdagende projecten, familiebedrijf, continuïteit, veiligheid) en de mens centraal.

Hoe heeft de Top Employer certificering u geholpen uw HR-beleid te verbeteren?

Toen we voor de eerste keer de voorbereiding deden om het certificaat te behalen, kwamen we erachter dat we reeds veel HR-processen en -initiatieven in praktijk hadden gebracht, maar dat het kaderen, vastleggen en zichtbaar maken op een hoger plan kon worden getild. Nu we een aantal jaar het certificaat behaald hebben, zijn we zover dat het raamwerk voor en het doel van onze HR-processen duidelijker staat, waardoor onze communicatie hierover intern en extern verbeterd is en we in staat zijn om de stap te maken naar een volgend niveau. Zo verbeteren we ons dagelijks als werkgever.

Waarom is benchmarking met andere organisaties belangrijk voor jou?

Alles kan altijd beter en leren van elkaar kan hierbij een enorme hulp zijn. Het inzicht in de benchmark voedt niet alleen de behoefte om verbetering op bepaalde vlakken aan te brengen, maar ook om in gesprek te gaan met andere Top Employers hoe bepaalde zaken aangepakt worden en in welke context groei en bloei van medewerkers wordt bevorderd. Uiteindelijk hebben we allemaal het doel een top employer te zijn voor onze medewerkers!

Table of contents
Uiteindelijk hebben we allemaal het doel een top employer te zijn voor onze medewerkers
    

    Word erkend voor uw uitstekende arbeidsomstandigheden.

    Topics