Open/Close
Polski
Zobacz profil firmy w języku

Souza Cruz

Consumer Good and Services
Souza Cruz otrzymała certyfikat .

What Top Employers say about themselves

Pioneirismo, inova��o e alta performance fazem parte da hist�ria da Souza Cruz, uma das principais empresas da British American Tobacco (BAT), presente em mais de 200 pa�ses. A Souza Cruz � refer�ncia na valoriza��o de talentos e conta com 6,5 mil colaboradores, que encontram aqui um ambiente desafiador e contam com l�deres orientados para o desenvolvimento profissional. Sua cadeia de valor � composta por mais de 30 mil produtores rurais e mais de 300 mil pontos de venda atendidos. Integra��o dos elos e gera��o de renda para esta cadeia, sustentabilidade do neg�cio e cria��o de benef�cios para colaboradores, sociedade e parceiros, norteiam a nossa conduta.

Liczba pracowników: 6500
Aktywny w krajach: 1

Badanie

Z naszego szczegółowego niezależnego badania wynika, że Souza Cruz zapewnia swoim pracownikom wyjątkowe warunki pracy, dba o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji i udowadania, że jest liderem w dziedzinie HRM, robiąc wszystko, aby bezustannie doskonalić swoje praktyki zatrudniania i rozwijać się. Zawsze.

Nasz program pomaga organizacjom przystosować się do szybkich zmian zachodzących w branży HR

How we certify