Open/Close
English
View company profile in:

Sanofi

Healthcare, Manufacturing, Pharmaceuticals
Sanofi was awarded the Top Employers Turkey and Top Employers Middle East and Top Employers Global certification.
  • Top Employers Turkey
  • Top Employers Middle East
  • Top Employers Global

Also certified in

10 other countries

What Top Employers say about themselves

Sanofi, tamamen hasta ihtiyaçlarına odaklanmış tedavi çözümlerini keşfetme, geliştirme ve sunma taahhüdü ile yaşam bilimlerinde bir global biyofarmasötik dünya lideridir. 5 kıtada faaliyet göstererek, yaklaşık 110.000 çalışana sahiptir. Daha fazla detay için web sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz. www.sanofi.com ve www.sanofi.com.tr

Araştırma

Kapsamlı bağımsız araştırmamız, Sanofi şirketinin çalışanları için istisnai çalışma şartları sağladığını, kuruluşun tüm seviyelerinde çalışan becerilerinin gelişimine destek olduğunu, işveren olarak uygulamalarını sürekli geliştirip daha iyi hale getirmeye çalışarak İnsan Kaynakları konusunda öncü olduğunu kanıtladığı sonucuna varmıştır.

We help your organisation adapt to the rapidly changing HR environment

How we certify