Open/Close
English
View company profile in:

NN Zivotná poistovna

NN Zivotná poistovna was awarded the Top Employers Slovakia and Top Employers Europe certification.
  • Top Employers Slovakia
  • Top Employers Europe

Also certified in

Výskum

Náš komplexný nezávislý výskum ukázal, že spoločnosť NN Zivotná poistovna poskytuje výnimočné podmienky pre zamestnancov, pestuje a rozvíja talent na všetkých úrovniach organizácie a preukázala sa ako líder v oblasti ľudských zdrojov. Usiluje sa o nepretržitú optimalizáciu zamestnaneckých postupov a neustály rozvoj.

We help your organisation adapt to the rapidly changing HR environment

How we certify