Open/Close
English
View company profile in:

Lidl Slovenská republika

Retail
Lidl Slovenská republika was awarded the Top Employers Slovakia and Top Employers Europe certification.
  • Top Employers Slovakia
  • Top Employers Europe

Also certified in

Number of employees: 4000
Number of active countries: 30

Výskum

Náš komplexný nezávislý výskum ukázal, že spoločnosť Lidl Slovenská republika poskytuje výnimočné podmienky pre zamestnancov, pestuje a rozvíja talent na všetkých úrovniach organizácie a preukázala sa ako líder v oblasti ľudských zdrojov. Usiluje sa o nepretržitú optimalizáciu zamestnaneckých postupov a neustály rozvoj.

We help your organisation adapt to the rapidly changing HR environment

How we certify