Open/Close
English
View company profile in:

Kaufland Slovenská republika

Retail
Kaufland Slovenská republika was awarded the Top Employers Slovakia and Top Employers Europe certification.
  • Top Employers Slovakia
  • Top Employers Europe

Also certified in

What Top Employers say about themselves

Number of employees: 10500
Number of active countries: 9

Výskum

Náš komplexný nezávislý výskum ukázal, že spoločnosť Kaufland Slovenská republika poskytuje výnimočné podmienky pre zamestnancov, pestuje a rozvíja talent na všetkých úrovniach organizácie a preukázala sa ako líder v oblasti ľudských zdrojov. Usiluje sa o nepretržitú optimalizáciu zamestnaneckých postupov a neustály rozvoj.

We help your organisation adapt to the rapidly changing HR environment

How we certify