Open/Close
English
View company profile in:

DHL Express (Slovakia), spol. s r.o.

Transport and Logistics
DHL Express (Slovakia), spol. s r.o. was awarded the Top Employers Slovakia and Top Employers Europe and Top Employers Global certification.
  • Top Employers Slovakia
  • Top Employers Europe
  • Top Employers Global

Also certified in

68 other countries

Number of employees: 157
Number of active countries: 220

Výskum

Náš komplexný nezávislý výskum ukázal, že spoločnosť DHL Express (Slovakia), spol. s r.o. poskytuje výnimočné podmienky pre zamestnancov, pestuje a rozvíja talent na všetkých úrovniach organizácie a preukázala sa ako líder v oblasti ľudských zdrojov. Usiluje sa o nepretržitú optimalizáciu zamestnaneckých postupov a neustály rozvoj.

We help your organisation adapt to the rapidly changing HR environment

How we certify