Open/Close
Polski
Kwestionariusz najlepszych praktyk HR
Kwestionariusz najlepszych praktyk HR

Jak wygląda nasz proces certyfikacji?

Nasza uznawana na całym świecie certyfikacja potwierdza osiągnięcia organizacji, w których standard warunków pracy jest najwyższy. Rozpocznij podróż, która pomoże firmie wykorzystać swoje doskonałe rozwiązania w zakresie HR w sposób przynoszący korzyść całej organizacji.

Certyfikacja Top Employers

Certyfikacja Top Employers wskazuje pracodawców, którzy tworzą dla swoich pracowników optymalne warunki do rozwoju zawodowego i osobistego. Oto wymagania, które należy spełnić, aby dołączyć do globalnej społeczności Top Employers:

Kwestionariusz najlepszych praktyk HR

Pierwszym krokiem w procesie certyfikacji jest wypełnienie przez firmę kwestionariusza najlepszych praktyk HR: wszechstronnej analizy obszaru HRM w organizacji.

  • Warunkiem udziału w badaniu jest zatrudnianie przez organizację co najmniej 250 pracowników w danym kraju lub 2500 pracowników na całym świecie oraz stosowanie zaawansowanych, określonych formalnie praktyk HR.
  • Kwestionariusz najlepszych praktyk HR to szczegółowa, wszechstronna analiza zarządzania zasobami ludzkimi i warunków pracy w organizacji, obejmująca strategię, priorytety, rolę dyrekcji, konkretne praktyki, pomiary, kluczowe wskaźniki efektywności oraz technologię wspierającą. Omawianych jest 600 praktyk HR w następujących obszarach: strategia rozwoju talentów, planowanie zasobów ludzkich, on-boarding, szkolenia i rozwój, zarządzanie wynikami, rozwój przywództwa, możliwości rozwoju kariery, planowania sukcesji, wynagrodzeń i świadczeń oraz kultura firmy. 
  • Kwestionariusz jest dostępny online, a odpowiedzi można udzielać przez pewien okres czasu. Kwestionariusz może zostać wypełniony przez jednego lub więcej pracowników działu HR.

Walidacja. Audyt. Certyfikacja.

Na podstawie wypełnionego kwestionariusza najlepszych praktyk HR Top Employers Institute ocenia, które organizacje spełniły normy badania, a tym samym uzyskały certyfikację Top Employers. Poniższe kroki pomagają nam zagwarantować, że proces selekcji będzie poprawny i dokładny.

  • Walidacja odpowiedzi i sprawdzenie kwestionariusza: Po wypełnieniu przez firmę kwestionariusza sprawdzamy odpowiedzi i załączone dokumenty, aby upewnić się, że poprawnie oddają obraz warunków pracy w organizacji. 
  • Spójność danych: po walidacji odpowiedzi uczestników następuje zewnętrzny audyt, którego celem jest weryfikacja poprawności procedur, procesów, systemów i danych Top Employers Institute. 
  • Obiektywna ocena: wszyscy uczestnicy muszą spełnić międzynarodowy standard badania niezbędny do zdobycia certyfikacji.

 

Certyfikacja krajowa, regionalna i globalna

Jeśli organizacja zdobyła certyfikację Top Employers w kilku krajach, to jej lokalne oddziały mogą dodatkowo kwalifikować się do uzyskania certyfikacji regionalnej lub nawet globalnej oprócz krajowego tytułu Top Employer. Certyfikacje regionalne i globalne oferują dodatkową widoczność dla tych pracodawców, którzy koncentrują się na doskonaleniu warunków pracy w całej organizacji i na świecie.

"Certyfikacje regionalne i globalne oferują dodatkową widoczność dla tych pracodawców, którzy koncentrują się na doskonaleniu warunków pracy w całej organizacji i na świecie"

Codzienność Top Employers

Zdobycie certyfikacji Top Employers pokazuje, że firma należy do najlepszych światowych pracodawców. Top Employers Institute pomaga optymalnie wykorzystać nowo uzyskany status zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz niej, za pomocą rozmaitych prostych w użyciu narzędzi. Należą do nich znak certyfikacji, notatki prasowe, porady dotyczące najlepszych praktyk oraz narzędzia promocyjne, umożliwiające uzyskanie jak największych korzyści z certyfikacji.

Wyjątkowe osiągnięcia Top Employers są świętowane podczas corocznych uroczystości wręczenia nagród. Oficjalne gale, odbywające się w największych stolicach państw na całym świecie, zawsze zapadają na długo w pamięć.

Dogłębna wiedza pozwalająca rozwijać obszar HR

Dołączenie do społeczności ponad 1,300 Top Employers w 115 krajach na całym świecie oznacza uzyskanie dostępu do niezrównanych zasobów wiedzy i zasobów dotyczących HRM.

  • Raport feedbackowy i benchmarkingowy:

Wszystkie badane organizacje, niezależnie od tego, czy zdobyły certyfikat, otrzymują szczegółową analizę wyników uzyskanych w kwestionariuszu najlepszych praktyk HR. Podczas indywidualnej sesji feedbackowej następuje omówienie wyników i dzielenie się wiedzą, obejmujące porównanie uzyskanych wyników z innymi Top Employers oraz z najlepszymi w danym państwie, regionie lub branży. Organizacje, które przystąpiły do badania w kilku krajach, otrzymują także analizę rozbieżności między warunkami HR oferowanymi przez poszczególne oddziały firmy.

  • Prezentowanie najlepszych praktyk HR:

Dzięki badaniu globalnych warunków pracy Top Employers Institute jest w stanie regularnie publikować aktualne raporty dotyczące zauważonych trendów w dziedzinie HR i najnowszych rozwiązań w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi. Top Employers mogą również dzielić się swoją wiedzą bezpośrednio z innymi członkami naszej społeczności na organizowanych regularnie warsztatach i konferencjach.

Dołącz do programu!