Open/Close
Polski
HR Insights
HR Insights

On-boarding

Od pojedynczego wydarzenia do procesu

Trendy w zakresie wdrażania pracowników (on-boardingu) ewoluują, ponieważ firmy zaczynają rozumieć, że ten proces odgrywa kluczową rolę we wspieraniu nowych pracowników i zapewnianiu efektywnych działań operacyjnych. Raport prezentuje studia przypadku i 5 trendów prezentujących najlepsze praktyki, takich jak odejście od jednorazowego wdrożenia na rzecz procesu, mierzenie efektywności on-boardingu i sprawianie, aby kierownictwo wyższego szczebla już od pierwszego dnia stanowiło kluczową inspirację dla nowych pracowników. 

Pełny raport zawiera:
– Studia przypadku: Old Mutual i TCS
– Infografiki
– 5 kluczowych trendów
– Udostępniane po raz pierwszy wyniki badania

Top Employers opowiadają o procesie on-boardingu

Badanie

Wyniki badania zawarte w raporcie powstały w oparciu o dane 600 organizacji w 102 krajach, które uzyskały certyfikację Top Employers wydawaną przez Top Employers Institute. W danych uwzględniono jedynie organizacje zatrudniające ponad 3000 pracowników w danym kraju lub ponad 5000 pracowników na całym świecie.