Open/Close
Polski
HR Insights
HR Insights

Performance management

Popraw wyniki organizacji

Większość organizacji wdrożyła system zarządzania wynikami, służący do zarządzania osiągnięciami poszczególnych pracowników w odniesieniu do celów poszczególnych działów i całej organizacji. To narzędzie pomaga jednocześnie menedżerom w efektywnym zarządzaniu podwładnymi. Skuteczne zarządzanie wynikami przyczynia się nie tylko do skutecznego kierowania poszczególnymi pracownikami i zespołami oraz do ich rozwoju, ale także wspiera produktywność na poziomie całej organizacji. Zarządzanie wynikami wiąże się ze wszystkimi działaniami firmy.

Pełny raport, uzupełniony o dane z 2016 roku, zawiera:
– Studium przypadku: Microsoft
– Infografiki
– 4 kluczowe trendy
– Udostępniane po raz pierwszy wyniki badania

Top Employers opowiadają o zarządzaniu wynikami

Badanie

Wyniki badania zawarte w raporcie powstały w oparciu o dane 600 organizacji w 102 krajach, które uzyskały certyfikację Top Employers wydawaną przez Top Employers Institute. W danych uwzględniono jedynie organizacje zatrudniające ponad 3000 pracowników w danym kraju lub ponad 5000 pracowników na całym świecie.