Open/Close
Polski
HR Insights
HR Insights

Leadership Development

Bardziej kolektywna wizja przywództwa

Następuje przejście do przywództwa o charakterze kolektywnym, w którym pracownik jest w większym stopniu odpowiedzialny za swój rozwój. Liderzy jutra wychodzą poza swoją strefę komfortu i główny zakres obowiązków, angażując się w wymagające projekty wewnątrz organizacji i poza nią. Pracownicy przyszłości będą musieli zdobyć nowe umiejętności. Dlatego bardzo istotne jest, aby programy rozwoju przywództwa pomagały przekazać przyszłym przywódcom odpowiednie sposoby zachowania, możliwości, wizję oraz perspektywy.

Pełny raport, uzupełniony o dane z 2016 roku, zawiera:

– Studia przypadku: EY (RPA) i PepsiCo (Holandia)
– Infografiki
– 6 kluczowych trendów
– Udostępniane po raz pierwszy wyniki badania

Top Employers opowiadają o rozwoju przywództwa

Badanie

Wyniki badania zawarte w raporcie powstały w oparciu o dane 600 organizacji w 102 krajach, które uzyskały certyfikację Top Employers wydawaną przez Top Employers Institute. W danych uwzględniono jedynie organizacje zatrudniające ponad 3000 pracowników w danym kraju lub ponad 5000 pracowników na całym świecie.