Open/Close
Polski
HR Insights
HR Insights

Compensation & Benefits

Potrzeba większej elastyczności

Wynagrodzenia i świadczenia stanowią kluczowy wyróżnik dla firm, które pragną rozwiązać problem przyciągania i utrzymywania pracowników, a zarazem zapewnić wzrost produktywności i maksymalizację zaangażowania. Ponownie wzrasta mobilność talentów, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na ich umiejętności, a preferencje tych pracowników się zmieniają. To sprawia, że na znaczeniu zyskuje groźba utraty talentów. Dlatego wynagrodzenia i świadczenia ponownie stają się istotnym zagadnieniem powiązanym z zarządzaniem talentami.

Pełny raport, uzupełniony o dane z 2016 roku, zawiera:
– Studia przypadku: ABBVIE i SAP
– Najlepsze praktyki Top Employers
– 4 kluczowe trendy
– Udostępniane po raz pierwszy wyniki badania

Top Employers opowiadają o wynagrodzeniach i świadczeniach

Badanie

Wyniki badania zawarte w raporcie powstały w oparciu o dane 600 organizacji w 102 krajach, które uzyskały certyfikację Top Employers wydawaną przez Top Employers Institute. W danych uwzględniono jedynie organizacje zatrudniające ponad 3000 pracowników w danym kraju lub ponad 5000 pracowników na całym świecie.