Open/Close
Polski
HR Insights
HR Insights

Career & Succession Management

Teraz ważniejsze niż kiedykolwiek

Rozwój kariery i planowanie sukcesji stały się w ubiegłych latach uznanym, dojrzałym procesem HR, początkowo stosowanym w większych organizacjach, a obecnie zyskującym na znaczeniu również w mniejszych przedsiębiorstwach. W dzisiejszych czasach działy HR stają przed trudnymi wyzwaniami takimi jak m.in. rosnący niedobór umiejętności, obawa przed utratą cennej wiedzy czy ciągła chęć zmian występująca w nowym pokoleniu pracowników. Procesy rozwoju kariery i planowania sukcesji są obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Pełny raport, uzupełniony o dane z 2016 roku, zawiera:

– 4 kluczowe trendy
– Udostępniane po raz pierwszy wyniki badania
– Studia przypadku: Unilever i Dimension Data
– Najlepsze praktyki Top Employers

Top Employers opowiadają o rozwoju kariery i planowaniu sukcesji

Badanie

Wyniki badania zawarte w raporcie powstały w oparciu o dane 600 organizacji w 102 krajach, które uzyskały certyfikację Top Employers wydawaną przez Top Employers Institute. W danych uwzględniono jedynie organizacje zatrudniające ponad 3000 pracowników w danym kraju lub ponad 5000 pracowników na całym świecie.