Open/Close
Polski
Zobacz profil firmy w języku

Whirlpool Poland

Produkcyjna
Whirlpool Poland otrzymała certyfikat Top Employers Polska i Top Employers Europe.
  • Top Employers Polska
  • Top Employers Europe

Ponadto certyfikat:

Liczba pracowników: 92000
Aktywny w krajach: 70

Badanie

Z naszego szczegółowego niezależnego badania wynika, że Whirlpool Poland zapewnia swoim pracownikom wyjątkowe warunki pracy, dba o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji i udowadania, że jest liderem w dziedzinie HRM, robiąc wszystko, aby bezustannie doskonalić swoje praktyki zatrudniania i rozwijać się. Zawsze.

Nasz program pomaga organizacjom przystosować się do szybkich zmian zachodzących w branży HR

Jak wygląda nasz proces certyfikacji