Open/Close
Polski
Zobacz profil firmy w języku

Medtronic Poland Sp. z o. o.

Ochrona zdrowia
Medtronic Poland Sp. z o. o. otrzymała certyfikat Top Employers Polska.
  • Top Employers Polska

Ponadto certyfikat:

What Top Employers say about themselves

Medtronic to wiodący producent sprzętu medycznego na świecie. Powstała w 1949 r. firma z dumą realizuje misję niwelowania bólu, przywracania zdrowia i wydłużania życia milionom ludzi w Polsce i na całym świecie. Jest też partnerem dla podmiotów w systemie służby zdrowia. W każdej sekundzie technologie Medtronic poprawiają jakość życia 2 osobom.

Misja Medtronic, opracowana w 1960 r., wskazuje, że jej pierwszym i najważniejszym priorytetem jest wnoszenie wkładu na rzecz dobra ludzkości. Misja służy jako wyznacznik etyczny oraz cel inspirujący pracowników firmy na całym świecie. Wyznacza kierunek w codziennej pracy i przypomina, że wysiłki pracowników Medtonic zmieniają życie milionów ludzi każdego roku.

Badanie

Z naszego szczegółowego niezależnego badania wynika, że Medtronic Poland Sp. z o. o. zapewnia swoim pracownikom wyjątkowe warunki pracy, dba o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji i udowadania, że jest liderem w dziedzinie HRM, robiąc wszystko, aby bezustannie doskonalić swoje praktyki zatrudniania i rozwijać się. Zawsze.

Nasz program pomaga organizacjom przystosować się do szybkich zmian zachodzących w branży HR

How we certify