Open/Close
Polski

IT

HCL Poland sp. z o. o

HCL Poland sp. z o. o otrzymała certyfikat Top Employers Polska i Top Employers Europe.

HCL Poland sp. z o. o

HCL Technologies (HCL) dostarcza globalnym przedsiębiorstwom technologię na następną dekadę. Model 1-2-3, oparty jest na głębokiej wiedzy branżowej, zorientowaniu na klienta i kulturze przedsiębiorczości.
Ideapreneurship ™ umożliwia firmom przekształcenie się w przedsiębiorstwa nowej generacji.
HCL oferuje swoje usługi i produkty za pośrednictwem trzech lini biznesowych: IT i Business Services (ITBS), Engineering
oraz usługi badawczo-rozwojowe (ERS) oraz produkty i platformy (P&P).
ITBS umożliwia globalnym przedsiębiorstwom transformację biznesów poprzez oferty w obszarach aplikacji, infrastruktury, operacji procesów cyfrowych i dalej pokoleniowe rozwiązania cyfrowej transformacji.
ERS oferuje usługi inżynieryjne i rozwiązania we wszystkich aspektach rozwoju produktu P&P dostarcza zmodernizowane oprogramowanie klientom globalnym w oparciu o specyficzne wymagania technologiczne i branżowe.
HCL oferuje kompleksowe usługi w różnych branżach, sklasyfikowane jako:
Usługi finansowe, produkcja, technologia i usługi, telekomunikacja i media, handel detaliczny i CPG, nauki przyrodnicze ; opieka zdrowotna i usługi publiczne.
Jako wiodąca globalna firma technologiczna HCL szczyci się swoją różnorodnością, odpowiedzialnością społeczną, zrównoważonym rozwojem i ipodejmuje nicjatywy edukacyjne. W roku 2020 roku HCL osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 10,02 mld USD. Zatrudnia 159 682 pracowników w 50 krajach.

* The company description for this page is added by the organisation and is not written by Top Employers Institute.

Get in touch

The four stages of the Certification Programme:

  1. Survey

  2. Validation

  3. Certification

  4. Feedback

How We Certify