Open/Close
Polski

IT

NTT Poland sp. z o.o.

NTT Poland sp. z o.o. otrzymała certyfikat Top Employers Polska i Top Employers Europe i Top Employers Global.

NTT Poland sp. z o.o.

Za?o?ona w 1983 roku Dimension Data plc jest dostawc? us?ug i rozwi?za? ICT, kt�ry wykorzystuje wiedz? w zakresie technologii i zdolno?? ?wiadczenia us?ug na poziomie globalnym do wspierania swoich klient�w w realizacji ich wyzwa? biznesowych. Dimension Data jest cz?onkiem NTT Group.

W Dimension Data stawiamy sobie za cel pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracownik�w. Tworzymy atmosfer?, dzi?ki kt�rej wszyscy mog? zdobywa? wiedz?, do?wiadczenie i rozwija? si? wraz z organizacj?. Jeste?my firm? opart? na i zarz?dzan? przez warto?ci. Naszym g?�wnym celem jest dostarczanie naszym klientom najlepszych na rynku rozwi?za?.

* The company description for this page is added by the organisation and is not written by Top Employers Institute.

The four stages of the Certification Programme:

  1. Survey

  2. Validation

  3. Certification

  4. Feedback

How We Certify