Open/Close
Polski
Zobacz profil firmy w języku

NTT Poland sp. z o.o.

IT
NTT Poland sp. z o.o. otrzymała certyfikat Top Employers Polska i Top Employers Europe i Top Employers Global.
  • Top Employers Polska
  • Top Employers Europe
  • Top Employers Global

Ponadto certyfikat:

30 inne kraje

What Top Employers say about themselves

Za?o?ona w 1983 roku Dimension Data plc jest dostawc? us?ug i rozwi?za? ICT, kt�ry wykorzystuje wiedz? w zakresie technologii i zdolno?? ?wiadczenia us?ug na poziomie globalnym do wspierania swoich klient�w w realizacji ich wyzwa? biznesowych. Dimension Data jest cz?onkiem NTT Group.

W Dimension Data stawiamy sobie za cel pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracownik�w. Tworzymy atmosfer?, dzi?ki kt�rej wszyscy mog? zdobywa? wiedz?, do?wiadczenie i rozwija? si? wraz z organizacj?. Jeste?my firm? opart? na i zarz?dzan? przez warto?ci. Naszym g?�wnym celem jest dostarczanie naszym klientom najlepszych na rynku rozwi?za?.

Liczba pracowników: 200
Aktywny w krajach: 58

Badanie

Z naszego szczegółowego niezależnego badania wynika, że NTT Poland sp. z o.o. zapewnia swoim pracownikom wyjątkowe warunki pracy, dba o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji i udowadania, że jest liderem w dziedzinie HRM, robiąc wszystko, aby bezustannie doskonalić swoje praktyki zatrudniania i rozwijać się. Zawsze.

Nasz program pomaga organizacjom przystosować się do szybkich zmian zachodzących w branży HR

How we certify