Open/Close
Polski
Zobacz profil firmy w języku

Coca-Cola Poland Services Sp. z o. o.

Coca-Cola Poland Services Sp. z o. o. otrzymała certyfikat Top Employers Polska.
  • Top Employers Polska

What Top Employers say about themselves

Badanie

Z naszego szczegółowego niezależnego badania wynika, że Coca-Cola Poland Services Sp. z o. o. zapewnia swoim pracownikom wyjątkowe warunki pracy, dba o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji i udowadania, że jest liderem w dziedzinie HRM, robiąc wszystko, aby bezustannie doskonalić swoje praktyki zatrudniania i rozwijać się. Zawsze.

Nasz program pomaga organizacjom przystosować się do szybkich zmian zachodzących w branży HR

How we certify