Open/Close
Polski
Zobacz profil firmy w języku

Citi Service Center Poland

Bankowa
Citi Service Center Poland otrzymała certyfikat Top Employers Polska.
  • Top Employers Polska

What Top Employers say about themselves

Citi Service Center w Polsce, to centrum usług wspólnych dla 90 krajów w ramach Citigroup – jednej z czołowych instytucji finansowych na świecie. Zapewnia monitorowanie transakcji, ocenę ryzyka operacji finansowych, powiernictwo papierów wartościowych oraz wycenę jednostek funduszy inwestycyjnych. Znaczną część działalności Citi Service Center Poland stanowią usługi technologiczne.

Liczba pracowników: 4400
Aktywny w krajach: 160

Badanie

Z naszego szczegółowego niezależnego badania wynika, że Citi Service Center Poland zapewnia swoim pracownikom wyjątkowe warunki pracy, dba o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji i udowadania, że jest liderem w dziedzinie HRM, robiąc wszystko, aby bezustannie doskonalić swoje praktyki zatrudniania i rozwijać się. Zawsze.

Nasz program pomaga organizacjom przystosować się do szybkich zmian zachodzących w branży HR

How we certify