Open/Close
Polski
Zobacz profil firmy w języku

Carrefour Polska

Detaliczna
Carrefour Polska otrzymała certyfikat Top Employers Polska.
  • Top Employers Polska

Liczba pracowników: 13000
Aktywny w krajach: 35

Badanie

Z naszego szczegółowego niezależnego badania wynika, że Carrefour Polska zapewnia swoim pracownikom wyjątkowe warunki pracy, dba o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji i udowadania, że jest liderem w dziedzinie HRM, robiąc wszystko, aby bezustannie doskonalić swoje praktyki zatrudniania i rozwijać się. Zawsze.

Nasz program pomaga organizacjom przystosować się do szybkich zmian zachodzących w branży HR

Jak wygląda nasz proces certyfikacji