Open/Close
Polski
Zobacz profil firmy w języku

Bank Pekao S.A.

Bankowa
Bank Pekao S.A. otrzymała certyfikat Top Employers Polska.
  • Top Employers Polska

Ponadto certyfikat:

What Top Employers say about themselves

Bank Pekao S.A. został założony 17 marca 1929r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank - zatrudniając ponad 15 000 osób-jest jednym z większych pracodawców w Polsce.
Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat,wydał pierwszą kartę kredytową,uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości.
Bank Pekao S.A jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Liczba pracowników: 15000
Aktywny w krajach: 1

Badanie

Z naszego szczegółowego niezależnego badania wynika, że Bank Pekao S.A. zapewnia swoim pracownikom wyjątkowe warunki pracy, dba o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji i udowadania, że jest liderem w dziedzinie HRM, robiąc wszystko, aby bezustannie doskonalić swoje praktyki zatrudniania i rozwijać się. Zawsze.

Nasz program pomaga organizacjom przystosować się do szybkich zmian zachodzących w branży HR

How we certify