Open/Close
Polski
Zobacz profil firmy w języku

Abbvie Polska

Abbvie Polska otrzymała certyfikat Top Employers Polska i Top Employers Europe.
  • Top Employers Polska
  • Top Employers Europe

Ponadto certyfikat:

15 inne kraje

AbbVie to międzynarodowa, innowacyjna firma biofarmaceutyczna utworzona w 2013 roku, po wyodrębnieniu z firmy Abbott. Jej celem jest tworzenie i wprowadzanie na rynek zaawansowanych terapii wybranych chorób, stanowiących obecnie największe zagrożenia dla zdrowia ludzi, poprzez jak najlepsze wykorzystanie doświadczenia i wiedzy pracowników w połączeniu z innowacyjnym podejściem do pracy. Firma AbbVie, wraz z jej spółką zależną Pharmacyclics, zatrudnia około 28 000 pracowników na całym świecie i prowadzi obrót lekami w ponad 170 krajach.

Number of employees: 226
Number of active countries: 170

Badanie

Z naszego szczegółowego niezależnego badania wynika, że Abbvie Polska zapewnia swoim pracownikom wyjątkowe warunki pracy, dba o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji i udowadania, że jest liderem w dziedzinie HRM, robiąc wszystko, aby bezustannie doskonalić swoje praktyki zatrudniania i rozwijać się. Zawsze.

Nasz program pomaga organizacjom przystosować się do szybkich zmian zachodzących w branży HR

Jak wygląda nasz proces certyfikacji