Open/Close
Polski
Zobacz profil firmy w języku

Alcon Management SA

Ochrona zdrowia
Alcon Management SA otrzymała certyfikat Top Employers Schweiz/Suisse i Top Employers Europe.
  • Top Employers Schweiz/Suisse
  • Top Employers Europe

Ponadto certyfikat:

What Top Employers say about themselves

Badanie

Z naszego szczegółowego niezależnego badania wynika, że Alcon Management SA zapewnia swoim pracownikom wyjątkowe warunki pracy, dba o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji i udowadania, że jest liderem w dziedzinie HRM, robiąc wszystko, aby bezustannie doskonalić swoje praktyki zatrudniania i rozwijać się. Zawsze.

Nasz program pomaga organizacjom przystosować się do szybkich zmian zachodzących w branży HR

How we certify