Open/Close
Polski
Zobacz profil firmy w języku

Alcon Management SA

Ochrona zdrowia
Alcon Management SA otrzymała certyfikat Top Employers Schweiz/Suisse i Top Employers Europe.
  • Top Employers Schweiz/Suisse
  • Top Employers Europe

Ponadto certyfikat:

What Top Employers say about themselves

Alcon is the global leader in eye care. We offer the broadest portfolio of products to enhance sight and improve people’s lives. Our products touch the lives of more than 260 million people each year living with conditions like cataracts, glaucoma, retinal diseases and refractive errors, and there are millions more who are waiting for solutions to meet their eye care needs. Our purpose is reimagining eye care, and we do this through innovative products, partnerships with eye care professionals and programs that enhance access to quality eye care. Learn more at www.alcon.com. Alcon is on Facebook. Like us at www.facebook.com/AlconEyeCare

Badanie

Z naszego szczegółowego niezależnego badania wynika, że Alcon Management SA zapewnia swoim pracownikom wyjątkowe warunki pracy, dba o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji i udowadania, że jest liderem w dziedzinie HRM, robiąc wszystko, aby bezustannie doskonalić swoje praktyki zatrudniania i rozwijać się. Zawsze.

Nasz program pomaga organizacjom przystosować się do szybkich zmian zachodzących w branży HR

How we certify