Open/Close
Nederlands
23-11-23

Shaping Tomorrow's Workplace: The Power of Diversity and Inclusion

Are you ready to push the boundaries of diversity and inclusion (D&I)? At our workshop, you will gain access to valuable insights from leading experts in our field. Discover how D&I not only transforms your organisation's culture, but also delivers significant benefits for success.

Discover how you can address D&I challenges within your organisation and take concrete steps to promote an inclusive culture. By participating in this workshop, you are not only investing in the growth of your organisation, but also in a future where equality and success go hand in hand.

Ben je klaar om de grenzen van diversiteit en inclusie (D&I) te verleggen? Bij onze workshop krijg je toegang tot waardevolle inzichten van vooraanstaande experts uit ons vakgebied. Ontdek hoe D&I niet alleen de cultuur van jouw organisatie transformeert, maar ook aanzienlijke voordelen oplevert voor succes.

Ontdek hoe je D&I-uitdagingen binnen je organisatie kunt aanpakken en concrete stappen kunt zetten om een inclusieve cultuur te bevorderen. Door deel te nemen aan deze workshop, investeer je niet alleen in de groei van jouw organisatie, maar ook in een toekomst waar gelijkwaardigheid en succes hand in hand gaan.

Speakers / Sprekers

Reckitt | Yaseen Schrueder, Global HR Business Partner R&D (ENGLISH)

Discover how Reckitt has approached the topic of Diversity, Equity, and Inclusion (DEI) within their organisation, with a particular focus on the pivotal role played by their leaders and managers in driving this critical agenda forward.

ISS Nederland | Robert Oosting, Head of D&I ISS Nederland | Hanni Wongsosumarto, Projectmanager D&I (DUTCH)

  

Leer van de D&I Strategie van ISS Nederland, de wijze waarop ze het D&I beleid uitvoeren met leerervaringen en uitdagingen hierbij.

Break-outs

Interactive sessions where participants work on their own diversity. One of the topics is: Knowing your own diversy.

Interactieve sessies waarbij de deelnemers aan de slag gaan met hun eigen diversiteit. De break-outs zullen over de volgende thema's gaan:

- Je eigen diversiteit kennen / Knowing your own diversity

- Unmasking Unconscious Bias/onbewuste vooroordelen ontmaskeren

- Developing an Actionable D&I Strategy / Het ontwikkelen van een actiegerichte D&I-strategie

Programme / Programma

13:30 – 14:00   Walk-in | Inloop

14:00– 14:30    Jonas van Wees | Top Employers Institute / Top Employers Institute (NL/EN)

14:30 – 15:15   Yaseen Schrueder, Reckitt | Stronger Together (EN)

15:15 – 15:45   Network-break / Netwerk-pauze

15:45 – 16:15   Robert Oosting & Hanni Wongsosumarto, ISS Nederland | Het verhaal van ISS (NL)

16:15 – 17:15   Break-out sessies | 'Je eigen diversiteit kennen' 

17:15 – 17:30   Wrap-up and closing/ Wrap-up en afsluiting 

17:30 - 18:00    Borrel/ Drinks

 

Participant profile / Deelnemersprofiel

Senior level HR, HR Business Partners 250+ employees. Dutch and English are the spoken languages.

Senior level HR, HR Businesspartners 250+ medewerkers. Nederlands en Engels zijn de voertalen.

Registration / Registratie

This workshop has a limited number of available places. You can register for the Connect & Share Workshop by filling in the form.

Deze workshop heeft een gelimiteerd aantal beschikbare plaatsen. Aanmelden voor de Connect & Share Workshop kan door het formulier in te vullen.