Open/Close
Nederlands
De Top Employers-certificering
De Top Employers-certificering

Certificering in de praktijk

Onze certificering erkent de prestaties van organisaties die voldoen aan de hoogste standaarden met betrekking tot HR- beleid en voorwaarden. Doe mee met ons programma en laat uw HR beleid exelleren, zodat uw hele organisatie hier van profiteert.

De Top Employers-certificering

De Top Employers-certificering erkent werkgevers die optimale omstandigheden creëren voor de ontwikkeling van medewerkers, zowel op professioneel als op persoonlijk gebied. Doorloop de volgende stappen om toe te treden tot de wereldwijde community van Top Employers:

HR Best Practices Survey

De eerste stap in het certificeringsproces is de deelname van uw organisatie aan de HR Best Practices Survey: een uitgebreide analyse van uw HR-beleid en voorwaarden. 

  • U komt in aanmerking voor het certificeringsprogramma als uw organisatie over ten minste 250 lokale of 2.500 internationale medewerkers beschikt en een uitstekend geformaliseerd HR-beleid heeft.
  • De HR Best Practices Survey maakt een gedetailleerde analyse van het HR-beleid en de arbeidsvoorwaarden in uw organisatie, zoals: strategie, prioriteiten, rollen van directieleden, specifieke toepassingen, metingen, specifieke KPI’s en technologische ondersteuning. Het onderzoek bevraagt 600 HR-aspecten op gebied van: Talent Strategy, Workforce Planning, On-boarding, Learning & Development, Performance Management, Leadership Development, Career & Succession Management, Compensation & Benefits en Culture.
  • Het onderzoek is online beschikbaar en kan gedurende een bepaalde periode worden ingevuld door één of meerdere leden van uw HR-team.

Validatie. Audit. Certificering.

Na de afronding van de HR Best Practices Survey bepaalt Top Employers Institute welke organisaties de vereiste standaarden hebben bereikt om gecertificeerd te kunnen worden als Top Employer. Er worden diverse stappen doorlopen om de validiteit en nauwkeurigheid van het proces te waarborgen. 

  • Validatie en controle van het onderzoek: na de afronding van het onderzoek worden de antwoorden en de ingediende documenten gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de organisatie haar arbeidsvoorwaarden correct heeft omschreven.
  • Gegevensintegriteit: na de validatie en controle van het onderzoek wordt een audit uitgevoerd door een externe partij om de integriteit van de procedures, processen, systemen en gegevens van het Top Employers Institute te onderzoeken.
  • Objectieve score: alle deelnemers worden beoordeeld volgens de internationale standaard waaraan moet worden voldaan om te worden gecertificeerd.

Nationale, continentale en wereldwijde certificering

U kunt, indien meerdere landen van uw organisatie gecertificeerd zijn als Top Employer, naast nationale certificering ook in aanmerking komen voor continentale of zelfs wereldwijde certificering. Een continentale of wereldwijde certificering biedt extra erkenning voor werkgevers die zich binnen de gehele organisatie inspannen voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

"Een continentale of wereldwijde certificering biedt extra erkenning voor werkgevers die zich binnen de gehele organisatie inspannen voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden"

U bent een Top Employer!

Het Top Employers Institute helpt uw organisatie, zowel intern als extern, om voordeel te behalen uit deze nieuwe status via diverse middelen. Dit zijn o.a. het keurmerk, persberichten, advies omtrent best practices en promotiemiddelen zodat uw organisatie optimaal profiteert van de certificering. 

De uitmuntende prestaties van de Top Employers worden gevierd tijdens de jaarlijkse Certification Dinners. Deze memorabele gala-evenementen vinden plaats in belangrijke steden over de hele wereld.

Uitgebreide inzichten ter bevordering van HR

Door onderdeel te zijn van de Top Employers community, met meer dan 1,300 Top Employers in 115 landen over de hele wereld, krijgt u exclusieve toegang tot unieke kennis op gebied van HR.

  • Feedback- en benchmarkrapportage:

Alle onderzochte organisaties, of ze nu gecertificeerd worden of niet, ontvangen een uitgebreide analyse van de prestaties gebaseerd op de HR Best Practices Survey. De resultaten en inzichten worden besproken tijdens een Feedbacksessie. Elke organisatie ontvangt een benchmarkrapportage met een vergelijking van de prestaties met andere Top Employers in het land, continent of branche. De organisaties die in meerdere landen deelnemen ontvangen een vergelijking van HR-beleid en voorwaarden op internationaal niveau.

  • Delen van HR best practices:

Jarenlang onderzoek naar wereldwijde arbeidsvoorwaarden zorgt ervoor dat Top Employers Institute regelmatig actuele inzichten over wereldwijde trends en toonaangevend beleid gebaseerd op HR gerelateerde topics kan delen. Tevens kunnen Top Employers binnen onze community inzichten delen via workshops en conferenties die wij regelmatig organiseren.

Neem deel aan de Top Employers certificering!