Open/Close
Nederlands
Bekijk bedrijfsprofiel in:

Umicore

Chemicals, Energy
Umicore heeft Top Employers België/Belgique certificering toegewezen gekregen.
  • Top Employers België/Belgique

What Top Employers say about themselves

Umicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep. Umicore legt zich toe op
toepassingsgebieden waar haar expertise inzake materiaalkunde, scheikunde en metallurgie een
verschil maakt. Haar activiteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy & Surface
Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld in verschillende marktgerichte business
units, met materialen en oplossingen die aan de top staan van nieuwe technologische ontwikkelingen
en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.
Het merendeel van Umicore’s inkomsten is afkomstig uit, en het grootste deel van haar O&O
inspanningen is gericht op materialen voor schone mobiliteit en recyclage. De allesoverheersende
doelstelling van Umicore – duurzame waarde creëren – is gebaseerd op de ambitie om materialen te
ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die in overeenstemming is met haar
beleidsverklaring: ‘materials for a better life’.
Umicore’s industriële en commerciële activiteiten evenals haar activiteiten met betrekking tot O&O zijn
verspreid over de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haar internationale klanten te
kunnen inspelen. De Groep boekte in de eerste helft van 2019 inkomsten (metaal niet inbegrepen) van
€ 1,6 miljard (omzet van € 7,6 miljard) en stelt iets meer dan 10.700 mensen in dienst.

Aantal medewerkers: 3250
Actief in aantal landen: 37

Het onderzoek

Uit ons grondige, onafhankelijke onderzoek is gebleken dat Umicore uitstekende arbeidsomstandigheden biedt, talent koestert en ontwikkelt op alle niveaus van de organisatie en op Human Resources-gebied naar voren komt als een leider die zijn personeelsbeleid voortdurend blijft ontwikkelen en optimaliseren.

Ons programma helpt u bij de aanpassing aan een snel veranderende HR-omgeving.

How we certify