Open/Close
Nederlands
HR Insights
HR Insights

BLOG: Agile werken - van risicomijdend naar avontuurlijk

Op 31 mei organiseerde het Top Employers Institute in Hotel Okura een ontbijtsessie over Agile HR. Onder leiding van Jan Tjerk Boonstra, consultant bij de Human Capital Group, spraken CHRO’s en HRD’s van zo’n vijftien internationale organisaties met elkaar over de rol van HR bij het creëren van een agile werkomgeving.

De adviezen hoe agile te (gaan) werken liegen er niet om. “Disrupt yourself” “Vind jezelf opnieuw uit.” “Beweeg van risicomijdend naar avontuurlijk”. Sleutelwoorden bij het creëren van een agile organisatie: zelfregie en autonomie. Minder regels, meer verbinding en meer vertrouwen. Voor de meeste organisaties een behoorlijke cultuuromslag.

Continue verandering

Voor organisaties die traditioneel en hiërarchisch zijn ingericht, is agile werken waarschijnlijk een ver-van-hun-bed-show. Maar tijden veranderen. De technologie ontwikkelt zich razendsnel, klanten én werknemers worden steeds veeleisender. Als bedrijven het hoofd boven water willen houden, moeten ze kunnen omgaan met continue verandering. En dat vraagt om aanpassing van zowel mensen als processen. Gary Hamel, auteur van het boek The Future of Management (2007), constateerde tien jaar geleden al dat veel organisaties werken met “21st-century internet-enabled business processes, mid-20th-century management processes, all built atop 19-th century management principles”. 

Empoweren

Gidion Peters, oprichter van Scrum Company, definieert agility dan ook als wendbaarheid: het vermogen van een organisatie om in te spelen op een constant veranderende markt. Agile werken betekent werken in korte cycli, met multidisciplinaire teams die visueel maken waar ze mee bezig zijn, vanuit een flexibele strategie die mede is opgesteld door werknemers en stakeholders. Daarin speelt HR een toonaangevende rol.

 

Scrum Company is mede-auteur van het Agile HR Manifest, waarin zes uitgangspunten voor agile HR worden benoemd, bijvoorbeeld: samenwerking gaat boven hiërarchie, transparantie boven geheimhouding en betrekken boven beheren. Deze uitgangspunten kan HR vervolgens op vier niveaus toepassen: op instrumenten, teams, afdelingen of de hele organisatie. Door medewerkers met behulp van agility te empoweren, creëer je een werkcultuur die de klantwaarde van een organisatie aanzienlijk vergroot. Blije medewerkers zorgen immers voor blije klanten.

 

Agile KPN

Dat hebben ze bij KPN ook begrepen. Jacomien Dijkstra (Vice President HR) en Tamara Oosterman (Vice President HR Services & Operations) laten zien hoe KPN invulling geeft aan agility. Zo is er sinds drie jaar de Greenprint. Daarin staat wat KPN zijn klanten wil laten ervaren, welk gedrag dat vraagt van zijn medewerkers én wat ze daarvoor nodig hebben. Het Kompas geeft vervolgens praktisch invulling aan deze doelstelling: de gids geeft teams concrete handvatten om flexibeler te werken en hun volle potentieel te benutten. Of zoals KPN het zelf noemt: de olifant aan het dansen te krijgen. Zo wordt op diverse afdelingen inmiddels gewerkt in multidisciplinaire, zelforganiserende teams en zijn op procesniveau grote verbeterslagen gemaakt. Niet elk bedrijfsonderdeel leent zich voor een volledige agile aanpak, maar ook bij bijvoorbeeld monteurs kun je eigenaarschap stimuleren door ze hun eigen planning te laten maken.

 

Word wendbaar, begin klein

De conclusie van de ontbijtsessie over agile HR blijkt inderdaad: vind jezelf opnieuw uit. Word wendbaar, stimuleer en faciliteer initiatieven, geef medewerkers de ruimte om te excelleren. Maar, adviseert Gidion Peters: begin klein. Start met de knelpunten en gebruik HR als kweekvijver om nieuwe processen te testen. De wet- en regelgeving, bijvoorbeeld vanuit de OR of de vakbonden, is meestal nog weinig agile, waardoor wrijving kan ontstaan. Om mensen uit hun vaste (denk)patronen te krijgen is tijd en geduld nodig, want als iemand jarenlang klein is gehouden, zal hij waarschijnlijk niet ineens groots durven te denken. Daarom zijn veiligheid en vertrouwen essentieel voor het succesvol implementeren van een agile werkomgeving. Heb geduld: de weg van risicomijdend naar avontuurlijk is lang.