Open/Close
Nederlands
Connect & Share Workshop Employer Branding & SDG's

Brand for a Better World of Work

Het koppelen van de SDG's aan Employer Branding biedt organisaties de mogelijkheid om hun inzet voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen, waardoor ze aantrekkelijk worden voor talent en een positieve reputatie opbouwen.

Tijdens de Connect & Share Workshop gaan we dieper in op Employer Branding en leggen we de link met de SDG’s. Je wordt geïnspireerd door een gecertificeerde Top Employer, Luminus én twee specialisten op het gebied van Employer Branding. Daarnaast bieden we jullie ook de opportuniteit om onderling van gedachten te wisselen en best practices te delen in de break-out sessies.

Le fait de lier les ODD à l’Employer Branding permet aux organisations de montrer leur engagement en faveur de la durabilité et de la responsabilité sociale et de devenir ainsi attrayantes pour les talents tout en se forgeant une réputation positive.

Au cours de l’atelier Connect & Share, nous nous pencherons sur l’Employer Branding et établirons le lien avec les ODD. Vous serez inspiré·e par un Top Employer certifié, Luminus, et deux spécialistes de l’Employer Branding. Nous vous donnerons en outre l’occasion d’échanger des idées et de partager les meilleures pratiques lors des sessions en petits groupes.

Sprekers/Intervenants

Top Employers Institute | Johan Claes, Freelance Employer Branding Specialist 

Een duurzame werkgeverspositionering dankzij de data van Top Employers Institute. 

Un positionnement d’employeur durable grâce aux données du Top Employers Institute.

Jobat | Hannelore Geldof, Head of employer branding studio 

Leer hoe je kandidaten kunt laten kennismaken, herkennen en verbinden met je werkgeversmerk, met inzichten over Jobat Talent Drivers en een inspirerende case.

Découvrez comment vous pouvez amener les candidats à découvrir, à reconnaître et à se connecter avec votre marque employeur, avec des informations sur les Jobat Talent Drivers et un cas inspirant.

Luminus | Kris Hackars, HR communication & projects officer - Evelien De Kerpel, Director People Engagement 

Generation Zero - Young Graduates track met een duurzame missie.

Generation Zero – Young Graduates Track avec une mission durable

Programma/Programme

09:00 - 09:30    Ontvangst met ontbijt /Accueil avec petit déjeuner

09:30 - 09:35    Welkomstwoord door Top Employers Institute/ Mot de bienvenue du Top Employers Institute

09:35– 10:00    Johan Claes | Top Employers Institute in cijfers/ Top Employers Institute en chiffres

10:00 – 10:30   Jobat | Expert Employer Branding

10:30 – 11:00   Netwerk-pauze/ Pause de réseautage

11:00 – 11:30   Luminus | Generation Zero 

11:30 – 12:00   Break-out sessies/ Sessions en petits groupes

12:00 – 12:15   Wrap-up en afsluiting/ Récapitulatif et conclusion

 

Deelnemersprofiel

Senior level HR, HR Businesspartners 250+ medewerkers. Nederlands en Frans zijn de voertalen. 

RH senior, HR Business Partners employant plus de 250 collaborateurs. Le français et le néerlandais sont les langues véhiculaires.

Registratie

Deze workshop heeft een gelimiteerd aantal beschikbare plaatsen. Aanmelden voor de Connect & Share Workshop kan via deze link door het formulier in te vullen.

Cet atelier a un nombre limité de places disponibles. Vous pouvez vous inscrire à l’atelier Connect & Share en complétant le formulaire accessible via ce lien.