Open/Close
Nederlands
17-11-2022

The Power of HR data

Wil je de kracht van HR data verder ontdekken? Door het capteren, structureren en analyseren van deze data en ze op creatieve manieren te kruisen, komen we tot nieuwe, verrijkende inzichten. De case van Top Employer Randstad rond verloop toont dit krachtig aan. Ook andere data zoals tekstanalyse en emailverkeer zijn verrijkend. De inzichten dankzij (HR) data helpen om meer gefundeerde beslissingen te nemen. Om gerichtere acties te ondernemen en bepaalde (foutieve) percepties bij de business recht te zetten. Maar ook om de employee experience te verbeteren en nog zoveel meer. En hoe neem je (verdere) stappen in voorspellende HR analytics? Jeroen Naudts, coauteur van het succesvolle, toegankelijke boek ‘Re-inventing HR data’, inspireert jullie graag met een theoretisch en praktisch kader rond HR analytics. Hij schetst het ethische standpunt en neemt jullie mee doorheen een aantal concrete cases in de employee journey.

Break-outs

Tijdens deze Connect & Share Workshop gaan we dieper in op de kracht van HR analytics. Laat je inspireren door een gecertificeerde Top Employer én een auteur. Wissel onderling van gedachten, deel best practices en uitdagingen tijdens de break-out sessies.

 • Welke onderzoeksvragen leven in jullie bedrijf?
 • Welke analysetechnieken in HR analytics komen van pas?
 • Wat zijn de quick wins bij HR analytics?
 • Hoe kan je de buy-in vergroten van de business en het Leadership Team?
 • Hoe benaderen we HR analytics op een ethisch correcte manier?
 • Hoe inzetten op voorspellende HR analytics?
 • Komen jullie mee de ‘muur van Boudreau’ slopen?

HR analytics Maturity test

Hoe matuur is jouw organisatie op vlak van HR-analytics? Kom het te weten via de zelftest, die Jeroen en zijn team ontwikkeld hebben.

Gastsprekers

 • Randstad | Chris de Clippel - HR Advisor & Anne Baeten - HR Advisor HR tech & analytics en HR projects
 • Starfish Consultancy | Jeroen Naudts - Public speaker, auteur en managing partner 

Registratie 

Deze workshop heeft een gelimiteerd aantal beschikbare plaatsen. Aanmelden voor de Connect & Share Workshop kan door het formulier in te vullen. 

-------------------------------------------------------------------

The Power of HR data

Envie d'explorer davantage la puissance des données RH ? Collecter, structurer et analyser ces données en les croisant de manière créative permet d'obtenir de nouvelles informations instructives. C'est ce que démontre clairement le cas du Top Employer Randstad en matière de turnover. D'autres données telles que l'analyse de textes et le trafic de courriers électroniques sont également riches d’enseignements. Les informations obtenues grâce aux données (RH) contribuent à la prise de décisions plus éclairées. Que ce soit pour mener des actions plus ciblées et corriger certaines perceptions (erronées) au sein de l'entreprise. Ou pour améliorer l'expérience des employés et bien plus encore. Comment progresser dans l’analyse prédictive des RH ? Jeroen Naudts, co-auteur du célèbre ouvrage de vulgarisation « Re-inventing HR data », propose un cadre théorique et pratique sur l’analytique RH. Se plaçant du point de vue de l'éthique, il expose un certain nombre de cas concrets dans le parcours de l'employé.

Sessions de groupe

Cet atelier « Connect & Share » nous permettra de mieux comprendre la puissance de l’analytique RH. Bénéficiez de l'inspiration d'un auteur et d'un Top Employer certifié. Échangez des points de vue, partagez les meilleures pratiques et les défis à relever lors de sessions en petits groupes.

 • Quelles questions de recherche animent-elles votre entreprise ?
 • Quelles techniques d’analyse de l’analytique RH s'avèrent-elles utiles ?
 • Quels sont les bénéfices à court terme de l’analytique RH ?
 • Comment renforcer l'adhésion vis-à-vis de l'entreprise et de l'équipe dirigeante ?
 • Comment aborder l’analytique RH de manière éthiquement correcte ?
 • Comment miser sur l’analyse prédictive des RH ?
 • Serez-vous des nôtres pour démolir le « mur du professeur Boudreau » ?

HR analytics Maturity test

Votre entreprise est-elle prête pour l'analytique RH ? Découvrez-le grâce à l'autotest développé par Jeroen Naudts et son équipe.

Conférenciers invités

 • Randstad | Chris de Clippel - HR Advisor & Anne Baeten - HR Advisor HR tech & analytics et HR projects
 • Starfish Consultancy | Jeroen Naudts - Public speaker, auteur et managing partner 

Inscription

Cet atelier dispose d'un nombre limité de places disponibles. Vous pouvez vous inscrire à l'Atelier Connect & Share en remplissant le formulaire.