Open/Close
Nederlands
Top Employers-certificering
Top Employers-certificering

Hoe we certificeren

Onze wereldwijd erkende certificering erkent de prestaties van organisaties die voldoen aan de hoogste standaarden wat betreft arbeidsvoorwaarden. Start dit project dat u zal helpen om via een uitstekend HR-beleid voordelen te creëren voor heel uw organisatie.

De Top Employers-certificering

De Top Employers-certificering erkent werkgevers die optimale omstandigheden creëren voor de ontwikkeling van hun werknemers, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Dit is wat er nodig is om tot de wereldwijde gemeenschap van Top Employers toe te treden:

HR Best Practices-onderzoek

De eerste stap in het certificeringsproces is de deelname van uw onderneming aan het HR Best Practices-onderzoek: een uitgebreide analyse van de HR-omgeving van uw organisatie.

  • Om in aanmerking te komen om hieraan deel te nemen, dient uw organisatie over ten minste 250 lokale of 2.500 internationale werknemers te beschikken, evenals over geavanceerde, geformaliseerde HR-praktijken.
  • Het HR Best Practices-onderzoek maakt een gedetailleerde analyse van het HR-management en de arbeidsvoorwaarden in uw organisatie: strategie, prioriteiten, rollen van directieleden, specifieke praktijken, meting, specifieke KPI’s en technologische ondersteuning. Het omvat 600 HR-praktijken in de volgende gebieden: Talentstrategie, Personeelsplanning, Integratie van nieuwe werknemers, Opleiding en ontwikkeling, Prestatiemanagement, Ontwikkeling van leiderschap, Carrière- en opvolgingsmanagement, Vergoeding en voordelen, Cultuur.
  • Het onderzoek is online beschikbaar en de vragen kunnen gedurende een bepaalde periode beantwoord worden, door één of meer leden van uw HR-team.

"Het onderzoek is online beschikbaar en de vragen kunnen gedurende een bepaalde periode beantwoord worden, door één of meer leden van uw HR-team"

Gevalideerd. Geauditeerd. Gecertificeerd.

Na de beëindiging van het HR Best Practices-onderzoek bepaalt het Top Employers Institute welke organisaties de vereiste standaarden bereikt hebben om gecertificeerd te kunnen worden als Top Employers. Er worden verschillende stappen gevolgd om zeker te zijn van de geldigheid en de nauwkeurigheid van ons selectieproces.

  • Validatie en controle van het onderzoek: na de beëindiging van het onderzoek gaan we de geldigheid na van de antwoorden en de ingediende documenten om er zeker van te zijn dat ze de arbeidsvoorwaarden in de onderneming correct weergeven. 

  • Gegevensintegriteit: na deze controle wordt een audit uitgevoerd door derden om de integriteit van de procedures, processen, systemen en gegevens van het Top Employers Institute te bevestigen.
  • Objectieve score: alle deelnemers worden beoordeeld volgens de internationale standaard waaraan voldaan moet worden voor de certificering.

Nationale, regionale en wereldwijde certificering

Indien uw organisatie gecertificeerd is als Top Employer voor verschillende landen, dan kunnen uw lokale afdelingen behalve hun nationale certificering als Top Employers ook in aanmerking komen voor certificering op regionaal of zelfs op wereldwijd niveau. Een regionale of wereldwijde certificering biedt een bijkomende erkenning voor werkgevers die zich inspannen voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden in hun hele organisatie en in heel de wereld.

"Een regionale of wereldwijde certificering biedt een bijkomende erkenning voor werkgevers die zich inspannen voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden in hun hele organisatie en in heel de wereld"

Het leven als Top Employer

De certificering als Top Employer toont dat u tot de allerbeste werkgevers ter wereld behoort. Het Top Employers Institute helpt uw organisatie om voordeel te halen uit haar nieuwe status, zowel intern als extern, via verschillende gebruiksvriendelijke tools. Deze omvatten het Certificeringslogo, persberichten, advies omtrent goede praktijken en promotiemiddelen die uw organisatie zullen helpen om zoveel mogelijk voordeel te halen uit de certificering.

De uitmuntende prestaties van de Top Employers worden gevierd tijdens de jaarlijkse Certificeringsdiners. De diners vinden plaats in belangrijke hoofdsteden over heel de wereld en zijn altijd memorabele gala-evenementen.

Diepgaande inzichten voor de bevordering van HR

Door deel uit te maken van een gemeenschap van meer dan 1.200 Top Employers in 116 landen over de hele wereld krijgt men een exclusieve toegang tot een ongeëvenaarde hoeveelheid HR-gegevens en -kennis.

  • Feedback en benchmarkrapportage:

Alle onderzochte organisaties, of ze nu gecertificeerd worden of niet, ontvangen een diepgaande analyse van hun prestaties in het HR Best Practices-onderzoek. De resultaten worden besproken en inzichten worden gedeeld tijdens een individuele Feedbacksessie. Dit omvat een benchmarkverslag van hun prestaties tegenover andere en de beste Top Employers in hun land, regio of bedrijfssector en voor organisaties die in verschillende landen deelnemen een gap-analyse van de overeenstemming van de HR-voorwaarden die ze bieden op internationaal niveau.

  • Delen van goede praktijken op het vlak van HR:

Op basis van ons onderzoek naar wereldwijde arbeidsvoorwaarden is het Top Employers Institute in staat om op regelmatige tijdstippen actuele verslagen te delen over geobserveerde wereldwijde HR-trends en geavanceerd HR-beleid met betrekking tot verschillende HR-gerelateerde thema's. Top Employers kunnen ook rechtstreeks inzichten delen binnen onze gemeenschap via regelmatig georganiseerde workshops en conferenties.

Word ook een Top Employer!