Open/Close
Nederlands
Erkend Top Employer worden
Erkend Top Employer worden

Het certificeringsproces in detail

De certificering als Top Employer is een bevestiging van de grote inspanningen die bedrijven doen op het vlak van HR. Neem deel aan het certificeringsproces en ontdek hoe u met een sterk HR-beleid voordelen creëert voor het hele bedrijf.

Uw certificering als Top Employer

Het Top Employers Institute erkent werkgevers die optimale omstandigheden creëren voor hun werknemers, zodat ze zich kunnen ontwikkelen zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Doorloop de volgende stappen en word lid van de wereldwijde community van Top Employers:

HR Best Practices onderzoek

De eerste stap in het certificeringsproces is het invullen van de HR Best Practices Survey: een uitgebreide analyse van de HR-omgeving van uw bedrijf.

  • U komt in aanmerking voor het certificeringsprogramma als uw bedrijf uit ten minste 250 lokale of 2.500 internationale medewerkers bestaat en een uitstekend en geformaliseerd HR-beleid heeft.
  • De HR Best Practices Survey maakt een gedetailleerde analyse van het HR-beleid en de arbeidsvoorwaarden in uw bedrijf op het vlak van: strategie, prioriteiten, rollen van directieleden, specifieke toepassingen, metingen, specifieke KPI’s en technologische ondersteuning. Het onderzoek bevraagt 600 HR-aspecten verdeeld over 9 topics: Talent Strategy, Workforce Planning, On-boarding, Learning & Development, Performance Management, Leadership Development, Career & Succession Management, Compensation & Benefits en Cultuur.
  • De HR Best Practices Survey is online beschikbaar gedurende een bepaalde periode en kan ingevuld worden door één of meer leden van uw HR-team.

Validatie. Audit. Keurmerk.

Na het invullen van de HR Best Practices Survey bepaalt het Top Employers Institute welke bedrijven de vereiste standaarden bereikt hebben om gecertificeerd te kunnen worden als Top Employer. Er worden verschillende stappen gevolgd om de geldigheid en de nauwkeurigheid van het selectieproces te geranderen.

  • Validatie en controle van het onderzoek: na het invullen van de HR Best Practices Survey gaan we de geldigheid na van de antwoorden en de ingediende documenten om er zeker van te zijn dat ze de arbeidsvoorwaarden in uw bedrijf correct weergeven.
  • Externe audit: na deze interne controle voert een externe partij een audit uit om de integriteit van de procedures, processen, systemen en gegevens van het Top Employers Institute te bevestigen.
  • Objectieve score: alle deelnemers worden beoordeeld volgens de internationale standaard waaraan voldaan moet worden voor de certificering.

Nationale, continentale en wereldwijde certificering

Wanneer uw bedrijf gecertificeerd is als Top Employer in verschillende landen, dan kunnen uw lokale afdelingen behalve hun nationale certificering ook in aanmerking komen voor certificering op continentaal of zelfs op wereldwijd niveau. Een continentale of wereldwijde certificering biedt een bijkomende erkenning voor werkgevers die zich inspannen om optimale arbeidsvoorwaarden te creëren in hun hele organisatie.

“een internationale certificering geeft erkenning aan werkgevers die zich internationaal inspannen om optimale arbeidsvoorwaarden te creëren”

Erkend Top Employer

De certificering als Top Employer toont dat u tot de allerbeste werkgevers ter wereld behoort. Het Top Employers Institute helpt u om hier voordeel uit te halen, zowel intern als extern, via verschillende gebruiksvriendelijke tools. Deze omvatten het keurmerk, persberichten, best practices en promotiemiddelen.

Alle Top Employers worden gevierd tijdens het jaarlijkse Certificeringsdiner. Deze diners vinden plaats in belangrijke hoofdsteden over heel de wereld en zijn altijd memorabele gala-evenementen. U en uw team zijn van harte welkom!

Diepgaande inzichten om uw HR-beleid te versterken

Elke gecertificeerde Top Employer krijgt toegang tot een grote hoeveelheid aan HR-gegevens en -kennis, komende uit de community van meer dan 1,300 Top Employers uit 115 landen.

  • Feedback- en benchmarkrapport:

Alle onderzochte bedrijven, gecertificeerd of niet, ontvangen een diepgaande analyse van hun prestaties in de HR Best Practices Survey. Tijdens een individuele Feedbacksessie worden de resultaten besproken en inzichten gedeeld. Elke Top Employer ontvangt een benchmarkverslag van de eigen prestaties ten opzichte van alle andere en de beste Top Employers in hun land, continent of bedrijfssector. Voor bedrijven die in verschillende landen deelnemen volgt ook een gap-analyse van de (verschillende) HR-voorwaarden die ze bieden op internationaal niveau.

  • HR trends:

Door het internationale karakter van de onderzoeksmethode, is het Top Employers Institute in staat om te rapporteren over wereldwijde HR-trends en geavanceerd HR-beleid. Dit gebeurt op regelmatige basis in HR Insight reports. Bovendien organiseert het Top Employers Institute Best Practices Workshops en conferenties voor gecertificeerde Top Employers.

Word ook een Top Employer!