Open/Close
Español

Wystartował wirtualny roundtable o wyzwaniach HR – Top Employers Polska HR Talks

5 minutes read


Czym jest dzisiaj HR? Najlepiej definiuje to szkoła Harvardzka jako “Metody zarządzania zatrudnieniem zmierzającym do uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez strategiczne rozmieszczenie wysoce zaangażowanych i wykwalifikowanych pracowników przy użyciu technik strukturalnych, motywowania i rozwoju personalnego”. I to była jedyna teoretyczna definicja podczas wirtualnego roundtable o wyzwaniach HR – webinaru Top Employers Polska – HR Talks. Kolejne 59 minut to poszukiwanie odpowiedzi na pytania związane z rolą HR w organizacji, budowaniem kultury organizacyjnej i wyzwaniach, jakie stoją przed HR. A odpowiedzi poszukiwała grupa polskich dyrektorek HR z organizacji, które od lat posiadają certyfikat Top Employers.

Top Employers Polska HR Talks – wirtualny roundtable czołowych ekspertów o wyzwaniach HR

"Top Employers Polska HR Talks" to pierwszy Top Employers Polska wirtualny roundtable o wyzwaniach HR. Pierwsze wydarzenie online wystartowało 4 czerwca 2024. W roli aktywnych uczestniczek w moderowanej przez Senior HR Auditor, Katarzynę Konieczną dyskusji online, zobaczyliśmy:

Sylwia Balasa, Dyrektor Pionu Szkoleń i Rozwoju, Kaufland Polska

Aneta Kożuchowska, Dyrektor Biura Rozwoju i Szkoleń, Bank Gospodarstwa Krajowego

Katarzyna Motelska, Dyrektor Departamentu Kultury Organizacyjnej i Zaangażowania, PKO BP

Anna Mistewicz, Poland HR Head, Angelini Pharma 

Joanna Wydra, Dyrektor Personalny, Mondi Świecie

 

 

Strategiczna rola HR, jak zbudować kulturę Organizacyjną opartą na ...(?)

Podczas wydarzenia Top Employers Polska HR Talks, czołowe ekspertki HR omawiały temat Strategicznej roli HR i budowania kultury organizacyjnej. Przyjrzyjmy się bliżej pytaniom Senior HR Auditor Katarzyny Koniecznej i odpowiedziom naszych ekspertek podczas tej dyskusji.

 

Włączenie HR do procesu strategicznego zarządzania firmą

Katarzyna Konieczna: Jaki wpływ na decyzje strategiczne ma HR dzisiaj? Czy HR powinien mieć większy wpływ na decyzje strategiczne? Jakie są potencjalne korzyści i zagrożenia wynikające z większego zaangażowania HR w zarządzanie na najwyższym poziomie? Jak wygląda codzienna droga w dochodzeniu do roli strategicznej?

Anna Mistewicz, Poland HR Head, Angelini Pharma: Myślę, że przede wszystkim przez współuczestniczenie. Przez to, że rozumiemy biznes, a to wymaga pracy – uczestniczenie w biznesie, rozumienie biznesu buduje naszą wiarygodność. Jeżeli jej nie ma…to może zabrzmi prowokacyjnie, ale zastanówmy się, czy jest coś, co możemy zrobić, żeby tą swoją wiarygodność wzmocnić? Bo to jest w moim odczuciu bardzo zrównoważony system, to znaczy na zasadzie daję, biorę, coś oferuję i na tej bazie buduję swoją wiarygodność jako funkcja, czy buduję swoją wiarygodność na operacyjnej doskonałości, czy też rozszerzam aktywność o działania, które mają na celu rozwój organizacji? Bo w strategiach przede wszystkim chodzi o rozwój, prawda? O to, żeby to była stabilna organizacja, która nie tylko tu i teraz funkcjonuje bardzo sprawnie, ale także buduje ramy na przyszłość, wytycza nowe kierunki rozwojowe. To wymaga osadzenia w biznesie, dla mnie to jest niezwykle istotne w tej roli.

 

Katarzyna Konieczna: Jakie role pełni HR dzisiaj, a w jakie nowe role wcieli się w niedalekiej przyszłości.

Katarzyna Motelska, Dyrektor Departamentu Kultury Organizacyjnej i Zaangażowania, PKO BP: Z mojej perspektywy bardzo mocną determinantą będzie po prostu człowiek, który podejmie to wyzwanie i będzie miał tę wizję biznesową i czuł ludzi. Po prostu tak. (…) Czy połączenie biznesowej wizji strategicznej z perspektywą człowieka nam to da? Jeżeli tak, to mamy receptę na sukces.

 

Rola HR w budowaniu kultury organizacyjnej

Katarzyna Konieczna: Ostatnio dużo mówimy o wellbeingu definiując jego skuteczność znajomością potrzeb pracowników. Ale tu zahaczamy już o interwencję w życie osobiste pracowników. Zatem do jakiego stopnia HR powinien angażować się w kwestie osobiste pracowników, takie jak zdrowie psychiczne, sytuacja rodzinna czy styl życia?  

Sylwia Balasa, Dyrektor Pionu Szkoleń i Rozwoju, Kaufland Polska: To jest trochę historia o budowaniu zaufania, czyli o tworzeniu takiej atmosfery, gdzie po prostu o tych rzeczach się mówi (…) To nie chodzi o wypytywanie, nie chodzi o takie brutalne angażowanie się w to, co się dzieje u pracownika, ale jeżeli stworzy się odpowiednią atmosferę, to ludzie sami zaczną o tym chętnie mówić.

 

Katarzyna Konieczna: Czy HR powinien aktywnie angażować się w kształtowanie polityki firmowej dotyczącej kwestii społecznych i politycznych? Jak radzić sobie z presją społeczną i oczekiwaniami pracowników w tym zakresie? Czy zarządy powinny iść w tym kierunku i opowiadać się po jakiejś ze stron w kwestiach politycznych, społecznych, ekonomicznych oraz informować o tym pracowników, czy nie?

Joanna Wydra, Dyrektor Personalny, Mondi Świecie: Myślę, że może to nie jest o opowiadaniu się po jakiejś ze stron, ale siłą rzeczy przejmujemy wiele funkcji, na przykład: przy niewydolnym systemie zdrowotnym, fundujemy prywatną opiekę medyczną. Wchodząc głębiej, to samo dotyczy troski o zdrowie psychiczne – wiadomo, jak to wygląda w Polsce, więc my bierzemy na siebie tę odpowiedzialność…Kwestia ESG znowu w dużej mierze realizowane przez przedsiębiorstwa, zatem odpowiadamy na te wyzwania, odpowiadamy odpowiedzialnie…

 

Samotność HR (?)

Katarzyna Konieczna: Mówimy o samotności szefa-menedżera, o samotności pracowników. Jeśli pracownik ma problem idzie do menedżera (jeśli ma do niego zaufanie, o czym była już dzisiaj mowa), jeśli menedżer lub zarząd ma problem idzie do HR, a do kogo idzie HR?

 

Aneta Kożuchowska, Dyrektor Biura Rozwoju i Szkoleń, Bank Gospodarstwa Krajowego: Ja bym powiedziała trochę przewrotnie, że wbrew pozorom wydaje mi się, że nam najtrudniej jest być samotnym. Współpracujemy z tyloma obszarami. (…) Myślę, że tak naprawdę to właśnie jest nasz zasób. To, że znamy całą organizację, że współpracujemy z wieloma osobami i że tak naprawdę te kontakty są dosyć szerokie. Ten cały networking, który budujemy, to jest nasz kapitał, na którym możemy dalej tworzyć i rozwijać. Tu możemy szukać wsparcia, bo myślę, że to działa w obie strony i te osoby są nam wdzięczne za tę pracę, którą robimy na co dzień.

 

Topics