Open/Close
English
22-03-2022 | 09:00-12:00

“Behandel me zoals ik ben, want ik wil niet anders zijn. Ik wil simpelweg mezelf zijn" - Yente Jaminé, Ambassador van werkgroep LGBTQ+ bij bpost 

Workshop Diversity & Inclusion

Diversiteit -in alle soorten en aspecten- levert een positieve bijdrage aan bedrijven. Wil je de diversiteit aan de kwaliteiten van je talenten maximaal benutten, dan moet er sprake zijn van een inclusieve organisatie met een open bedrijfscultuur waarin iedereen zich veilig, volwaardig en gewaardeerd voelt. Het realiseren van een dergelijke inclusieve bedrijfscultuur gaat helaas niet vanzelf, je moet het als bedrijf wel stimuleren en er continue aandacht aan geven/schenken. 

Om te komen tot een klimaat waar iedere medewerker zich thuis en gewaardeerd voelt, zijn een aantal elementen van belang. Het gaat onder andere om draagvlak, voorzieningen, doorstroming van cultureel divers talent en een open sociaal klimaat. Maar hoe komen we van culturele diversiteit tot een inclusief bedrijfsklimaat? 

Break-outs

Tijdens deze Connect & Share Workshop over Diversity & Inclusion gaan we dieper in op dit vraagstuk. Je wordt geïnspireerd door twee gecertificeerde Top Employers, Bayer en AXA én een ervaringsdeskundige die zich als transgender identificeert.  Zij delen hun ervaringen rond het onderwerp Diversity & Inclusion op de werkvloer. Daarnaast bieden we jullie ook de opportuniteit om onderling van gedachten te wisselen en best practices te delen in de break-out sessies. 

 • Wat betekent het om werkelijk inclusief te zijn?
 • Wat is de rol van HR in het creëren van een D&I strategie?
 • Welke rol hebben de leidinggevenden en hoe kan HR hen hierin ondersteunen?
 • Hoe kun je medewerkers betrekken om een inclusieve organisatie te worden?
 • Wat zijn de uitdagingen, succesvolle en minder goedwerkende initiatieven?

Gastsprekers

 • Bayer - Sanne Op de Beeck – Talent management expert Benelux
  • Lokale touch vanuit de internationale D&I strategie
 • AXA - Luc Vandemoortele - D&I Officer
  • D&I beleid, initiatieven en externe D&I netwerken
 • Yente Jaminé – bpost – Assistant Chief Communication & Brand Officer, ervaringsdeskundige en ambassador van de werkgroep LGBTQ+
  • Diens verhaal als crossgender op de werkvloer

Registratie 

Deze workshop heeft een gelimiteerd aantal beschikbare plaatsen. Aanmelden voor de Connect & Share Workshop kan via deze link door het formulier in te vullen. 

-------------------------------------------------------------------

La diversité – dans tous ses types et aspects – apporte une contribution positive aux entreprises. Si vous voulez tirer le meilleur parti de la diversité des talents, vous avez besoin d’une organisation inclusive dotée d’une culture d’entreprise ouverte dans laquelle chacun·e se sent en sécurité, épanoui·e et valorisé·e. La réalisation d’une telle culture d’entreprise inclusive ne va hélas pas de soi, mais vous pouvez la stimuler en tant qu’entreprise.

Un certain nombre d’éléments sont importants pour créer un climat où chaque collaborateur·rice se sent valorisé·e et à l’aise. Ceux-ci incluent le soutien, les infrastructures, le flux de talents de diverses cultures et un climat social ouvert. Mais comment passer de la diversité culturelle à un climat d’entreprise inclusif ?

Break-outs

Au cours de cet atelier Connect & Share sur la diversité et l’inclusion, nous approfondirons cette question. Vous serez inspiré·e par deux Top Employers certifiés, Bayer et AXA, et un expert de l’expérience en tant que transgenre qui partageront leurs expériences autour de la diversité et de l’inclusion. Nous vous donnerons en outre l’occasion d’échanger des idées et de partager les meilleures pratiques lors des sessions en petits groupes.

 • En quoi consiste la véritable inclusion ?
 • Quel est le rôle des RH dans la création d’une stratégie de diversité et d’inclusion ?
 • Quel est le rôle des managers et comment les RH peuvent-ils les soutenir ?
 • Comment pouvez-vous impliquer les collaborateur·rices pour devenir une organisation inclusive ?
 • Quels sont les défis, les initiatives fructueuses et celles qui sont moins efficaces ?

Conférenciers invités

 • Bayer - Sanne Op de Beeck – Talent management expert Benelux
  • Touche locale de la stratégie D&I internationale
 • AXA - Luc Vandemoortele - D&I Officer
  • Politique D&I, initiatives et réseaux D&I externes
 • bpost - Yente Jaminé – Assistant Chief Communication & Brand Officer, experte en expérience et ambassadeur.trice du groupe de travail LGBTQ+
  •  Son histoire de crossgenre au travail

Inscription

Cet atelier dispose d'un nombre limité de places disponibles. Vous pouvez vous inscrire à l'Atelier Connect & Share via ce lien en remplissant le formulaire.