Open/Close
English

Suez R&R Belgium

Transport and Logistics
Suez R&R Belgium was awarded the Top Employers België/Belgique certification.
  • Top Employers België/Belgique

What Top Employers say about themselves

Met 90.000 medewerkers, verspreid over vijf continenten, is SUEZ wereldleider op het vlak van het slimme en duurzame beheer van hulpbronnen. De SUEZ-Groep biedt oplossingen voor het beheer van water en afval die steden en industriële partners in staat stellen het beheer van hun grondstoffen te optimaliseren et hun milieu- en economische prestaties, in lijn met de van kracht zijnde regelgeving, te verbeteren. Doorgedreven digitale technologie en innovatieve oplossingen maken dat SUEZ meer dan 45 miljoen ton afval per jaar verwerkt en daarnaast 4,4 ton secundaire grondstoffen en 7,7 TWh lokale hernieuwbare energie produceert. SUEZ waakt ook over de waterreserves en biedt 66 miljoen personen sanitaire diensten door 1.1 miljard m³ afvalwater te hergebruiken. In 2018 genereerde SUEZ een omzetcijfer van 17,3 miljard euro.

In België is SUEZ Recycling and recovery actief op het gebied van het inzamelen, verwerken, recycleren en hergebruik van afval en materialen. Het bedrijf biedt diverse diensten en services op maat aan. SUEZ bedient hiermee circa 48.000 bedrijven en andere organisaties. Het bedrijf heeft zo’n 1.900 medewerkers in dienst en is op 45 locaties in België actief. SUEZ heeft als missie onze natuurlijke rijkdommen te beschermen en te behouden. Elke dag herwinnen ze meer en meer materialen uit uw afval. Dit is wat SUEZ de grondstoffenrevolutie noemt.
Voor meer informatie: www.suez.be

The research

Our comprehensive independent research revealed that Suez R&R Belgium provides exceptional employee conditions, nurtures and develops talent throughout all levels of the organisation and has demonstrated its leadership status in the HR environment, always striving to optimise its employment practices and to develop its employees.

We help your organisation adapt to the rapidly changing HR environment

How we certify