Open/Close
English
View company profile in:

Philip Morris Bulgaria EOOD

Philip Morris Bulgaria EOOD was awarded the Top Employers Bulgaria and Top Employers Europe and Top Employers Global certification.
  • Top Employers Bulgaria
  • Top Employers Europe
  • Top Employers Global

Also certified in

16 other countries

Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) е водещата тютюнева компания в международен мащаб, производител на шест от петнадесетте най-продавани бранда цигари, между които се причислява и световният номер едно. Към момента ние сме горди да бъдем работодател на екип от повече от 82 000 служители по света и да разпространяваме своята продукция на над 180 пазара. Филип Морис България ЕООД е едно от дъщерните дружества на ФМИ, с повече от 80 служители в различни региони от страната и централен офис, разположен в гр. София.

Проучването

Проведените от нас цялостни независими проучвания показват, че Philip Morris Bulgaria EOOD осигурява изключителни условия на своите служители, насърчава и развива талантите им на всички нива на организацията, демонстрира своите качества на лидер в управлението на хора, който постоянно се стреми да подобрява използваните практики и да развива своите служители.

We help your organisation adapt to the rapidly changing HR environment

How we certify