Open/Close
English
View company profile in:

Philip Morris Bulgaria EOOD

Philip Morris Bulgaria EOOD was awarded the Top Employers Bulgaria and Top Employers Europe and Top Employers Global certification.
  • Top Employers Bulgaria
  • Top Employers Europe
  • Top Employers Global

Also certified in

17 other countries

What Top Employers say about themselves

Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) е водеща международна компания с около 81 000 служители по целия свят. ФМИ има сертификати за Най-добър работодател в Европа шест поредни година. Компанията има дългосрочен ангажимент за устойчиво развитие и е сред компаниите за потребителски стоки с най-висока оценка по отношение на нейния екологичен отпечатък. Шест от 15-те най-продавани международни марки са на ФМИ, като те се предлагат на над 180 пазара по света. Но визията на компанията на свършва с това. ФМИ преминава през най-голямата промяна в историята да замени цигарите с бездимни изделия с цел изграждане на бъдеще без дим. Затова във ФМИ работят над 400 научни специалисти, инженери и технически експерти, които разработват по-малко вредни алтернативи на цигарите в нашите два научноизследователски центъра в Швейцария и Сингапур. Във Филип Морис България ЕООД, един от филиалите на ФМИ, работят над 85 служители в различни функционални сфери, като седалището на компанията е в София.

Проучването

Проведените от нас цялостни независими проучвания показват, че Philip Morris Bulgaria EOOD осигурява изключителни условия на своите служители, насърчава и развива талантите им на всички нива на организацията, демонстрира своите качества на лидер в управлението на хора, който постоянно се стреми да подобрява използваните практики и да развива своите служители.

We help your organisation adapt to the rapidly changing HR environment

How we certify