Open/Close
English
View company profile in:

Amgen Bulgaria

Healthcare, Pharmaceuticals
Amgen Bulgaria was awarded the Top Employers Bulgaria certification.
  • Top Employers Bulgaria

Number of employees: 30
Number of active countries: 75

Проучването

Проведените от нас цялостни независими проучвания показват, че Amgen Bulgaria осигурява изключителни условия на своите служители, насърчава и развива талантите им на всички нива на организацията, демонстрира своите качества на лидер в управлението на хора, който постоянно се стреми да подобрява използваните практики и да развива своите служители.

We help your organisation adapt to the rapidly changing HR environment

How we certify