Open/Close
English
View company profile in:

JTI Azerbaijan

Consumer Good and Services
JTI Azerbaijan was awarded the Top Employers Azerbaijan and Top Employers Asia Pacific and Top Employers Global certification.
  • Top Employers Azerbaijan
  • Top Employers Asia Pacific
  • Top Employers Global

Also certified in

49 other countries

What Top Employers say about themselves

Araşdırma

Apardığımız hərtərəfli müstəqil araşdırma nəticəsində məlum olmuşdur ki, JTI Azerbaijan müstəsna işçi şərtləri təmin edir, təşkilatın bütün səviyyələrində bacarıqların inkişafına imkan yaradır və həmişə kadrlar üzrə təcrübəsini optimallaşdırmağa və işçi heyətini inkişaf etdirməyə çalışaraq, kadrlar sahəsində öz liderliyini nümayiş etdirmişdir

We help your organisation adapt to the rapidly changing HR environment

How we certify