Open/Close
English
View company profile in:

JTI Azerbaijan

JTI Azerbaijan was awarded the Top Employers Azerbaijan and Top Employers Asia Pacific and Top Employers Europe certification.
  • Top Employers Azerbaijan
  • Top Employers Asia Pacific
  • Top Employers Europe

Araşdırma

Apardığımız hərtərəfli müstəqil araşdırma nəticəsində məlum olmuşdur ki, JTI Azerbaijan müstəsna işçi şərtləri təmin edir, təşkilatın bütün səviyyələrində bacarıqların inkişafına imkan yaradır və həmişə kadrlar üzrə təcrübəsini optimallaşdırmağa və işçi heyətini inkişaf etdirməyə çalışaraq, kadrlar sahəsində öz liderliyini nümayiş etdirmişdir

We help your organisation adapt to the rapidly changing HR environment

How we certify